Bildiri Gönderimi

 • Özetler, http://kongre2020.toraks.org.tr  online bildiri gönderim sistemi üzerinden kabul edilecektir.
 • Geç bildiri son gönderim tarihi  21 Şubat 2020’ dir.
 • Geç bildirilerin burs başvuru hakkı bulunmamaktadır.
 • Kabul edilen bildirilerin sözlü sunum ya da e-poster olarak sunum şekilleri komite tarafından belirlenecektir.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan yer almayacaktır.
 • Tüm bildiriler Türkçe ya da İngilizce yazılmış olmalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (kısaltmalar istisnadır).
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Orijinal araştırmaların özetlerinde, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Bulgular ayrıca tablo ve şekiller ile desteklenebilir.
 • Olgu sunumları, giriş, olgu sunumu ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.
 • Değerlendirme sonucu bildiri sahibi sorumlu yazara sonuç yazısı olarak gönderilecektir.