ANA KONULAR

ASTIM-ALLERJİ

 • Göğüs hastalıkları uzmanları astım fenotipleri hakkında neleri bilmelidir?
 • Sınırların ötesinde: Obezite ve astım
 • Astımda bağışıklık ve mikrobiyata hakkında neleri bilmeliyiz?
 • GINA’ya göre kişiye özel astım kontrolü
 • Astıma nonfarmakolojik yaklaşım

KLİNİK SORUNLAR

 • İnterstisiyel akciğer hastalıkları olgularına multidisipliner yaklaşım
 • İdiopatik pulmoner fibrosis tedavisinde yenilikler
 • Pulmoner embolide ayaktan tedavi yönetimi nasıl olmalı?
 • Pulmoner fibrozisin uzun dönem klinik yönetimindeki zorluklar
 • Pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisindeki gelişmeler
 • Bronşektazi nadir değil fakat hala yetim bir hastalık
 • Pulmoner emboliyi yönetmek için, önce anlamak gerekli

KOAH

 • Kardiovasküler hastalığı olan KOAH olguları nasıl tedavi edilir?
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığının önlenmesi ve kişisel yönetimi
 • KOAH’ın genetik risk faktörlerini görmezden mi geliyoruz?

TANISAL VE GİRİŞİMSEL YÖNTEMLER

 • Umutlar ve gerçekler: iki ileri, bir geri

ÇEVRE SORUNLARI VE AKCİĞER SAĞLIĞI

 • İklim değişikliklerinin akciğer hastalıkları üzerine etkileri

SAĞLIK POLİTİKALARI

 • Sağlık yönetiminde tehditler ve fırsatlar

AKCİĞER NAKLİ

 • Nadir akciğer hastalıklarının tedavisinde transplantasyon: Biz neredeyiz?

MESLEKSEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 • Mesleki akciğer hastalıkları; nasıl önlenir, tedavi edilir ve yönetilir?

ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI

 • Adölesan astım yönetiminde cinsiyetin etkisi var mı?
 • Çocuklarda uyku ile ilgili solunum bozuklukları: gerçekten her şeyi biliyor muyuz?
 • Obezite özellikle çocukluk çağı solunum hastalıklarında büyük bir sağlık sorunudur
 • Hava kirliliğinin çocuklarımızın sağlığı üzerindeki etkileri

PULMONER REHABİLİTASYON VE KRONİK BAKIM

 • Kritik hastalarda pulmoner rehabilitasyon
 • Pulmoner rehabilitasyon nerelerde yapılır? Göğüs hastalıkları bölümünde pulmoner rehabilitasyonu nasıl yapabilirim?
 • Nefes darlığı olan hastalarda solunum egzersizi: İşe yarar mı, yoksa gereksiz mi?
 • Pulmoner rehabilitasyon: Akciğer naklinin en önemli köşe taşlarından biridir

SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARI

 • Kronik akciğer hastalıkları olan hastalar için influenza ve pnömokok aşıları

SOLUNUM YETMEZLİĞİ VE YOĞUN BAKIM

 • Non-invaziv ventilasyon mu, yüksek akımlı nazal oksijen mi?

UYKU BOZUKLUKLARI

 • Uykuda solunum bozukluklarında cinsiyet farklılıkları nelerdir?
 • Kronik solunum yolu hastalıklarında uykuda solunum bozuklukları
 • Uyku bozukluklarında eşlik eden hastalıklar

TORASİK ONKOLOJİ

 • Akciğer kanserinde komorbiditenin önemi
 • Akciğer kanseri ve immünoterapi

GÖĞÜS CERRAHİSİ

 • Plevra malignitelerinde tedavi yaklaşımı
 • Türkiye’de akciğer naklinde neredeyiz?

TÜTÜN KONTROLÜ

 • Tütün kontrol politikalarının Türkiye’de akciğer sağlığı üzerine etkisi
 • Elektronik sigaralar ve sosyal medya: Tütün kontrolü üzerinde bir etkisi var mı?

TÜBERKÜLOZ

 • Göç eden bir dünyada tüberküloz: Türkiye mültecilerden sonra nerede?
 • Granülomatöz akciğer hastalıkları: Konunun merkezinde tüberküloz var mı yok mu?
 • “Türkiye’de Tüberküloz Kontrol Çalışmasının” uzun dönem sonuçları
 • Kılavuzlara göre: Tüberküloz yönetiminde neler değişti?

KADIN VE AKCİĞER SAĞLIĞI

 • Gebelik, akciğer hastalıkları için avantaj mı yoksa dezavantaj mı?