15 Ekim 2020, Perşembe

SALON 1 SALON 2 SALON 3
Mini Sempozyum – 1
07:30 – 10:48
MS-001 – MS-083
Oturum Başkanları: Feyza Erkan, Süreyya Yılmaz Çetin
Mini Sempozyum – 2
07:30 – 10:48
MS-009 – MS-091
Oturum Başkanları: Leyla Sağlam, Şerif Kurtuluş
Mini Sempozyum – 3
07:30 – 10:30
MS-017 – MS-096
Oturum Başkanları: Aylin Özgen Alpaydın, Onur Fevzi Erer
COVID-19 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI – 1

10:48 – 12:08

SS-255 – SS-274

Oturum Başkanları: Öner Dikensoy, Nursel Türkoğlu Selçuk

COVID-19 SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMLARI – 2

10:48 – 12:08

SS-275 – SS-294

Oturum Başkanları: Serhat Erol, Tuğçe Özdemirel

ARA
Sözlü Bildiri Oturumu – 1
13:30 – 15:56
SS-001 – SS-084
Oturum Başkanları: Bülent Karadağ, Serdat Onat
Sözlü Bildiri Oturumu – 2
13:30 – 15:08
SS-024 – SS-047
Oturum Başkanları: Sadık Ardıç, Şükran Atikcan
Sözlü Bildiri Oturumu – 3
13:30 – 15:08
SS-048 – SS-072
Oturum Başkanları: Özlem Kar Kurt, İpek Çaylı Candemir
Sözlü Bildiri Oturumu – 4
15:56 – 18:16
SS-085 – SS168
Oturum Başkanları: İ. Kıvılcım Oğuzülgen, Züleyha Bingöl
Sözlü Bildiri Oturumu – 5
15:08 – 16:48
SS – 096 – SS – 169
Oturum Başkanları: Ebru Çakır Edis, Aslı Görek Dilektaşlı
Sözlü Bildiri Oturumu – 6
15:08 – 16:44
SS-121 – SS-144
Oturum Başkanları: Bahar Kurt, Banu Salepçi
Sözlü Bildiri Oturumu – 9
18:16 – 19:40
SS-216 – SS-237
Oturum Başkanları: Tuğba Göktalay, Yavuz Havlucu
Sözlü Bildiri Oturumu – 7
16:48 – 19:28
SS-170 – SS-254
Oturum Başkanları: Neşe Dursunoğlu, Aylin Özsancak Uğurlu
Sözlü Bildiri Oturumu – 8
16:44 – 18:16
SS-192 – SS215
Oturum Başkanları: Ebru Çelebioğlu, Funda Elmas
20:00 – 21:00 AÇILIŞ

** Bildiri detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

16 EKİM 2020

SAAT

SALON 1

SALON 2

SALON 3

08.30 – 10.00

Astım Alerji Çalışma Grubu (TTD, AİD ve EAACI)

GÜNCEL ÖNERİ: Güncellenen Ulusal Astım Rehberinde Yenilikler (UZLAŞI RAPORU)

Oturum Başkanları: Hasan Bayram, Bülent Şekerel

Erişkin astımında öneriler

Gülfem Çelik

Çocukluk astımında öneriler

Özge Uysal Soyer

EAACI’nin astım rehberlerine bakışı

Ioana Agache

** Oturum Hedefi: Güncellenen Ulusal astım rehberinde yer alan yenilikleri erişkin ve çocuk hasta gruplarında ayrı ayrı vurgulamak, rehberlerin uluslararası ortamda bilimsel yönden bakış açısını yansıtmak.

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

Tütün Kontrolünde Saatli Bomba: Yeni Nesil Tütün Ürünleri (PANEL)

Oturum Başkanları: Ege Güleç Balbay, Ali Nihat Annakkaya

Yeni nesil tütün ürünleri: Türkiye’de yasak mı, serbest mi?

Efza Evrengil

Yeni kavramlar, yeni tehlikeler

Elif Dağlı

Tütünsüz dünya mı, dumansız dünya mı?

Ryan Forrest

Tütün kontrolü için neden daha çok çalışmalı?

Dilek Aslan

** Oturum Hedefi: Yeni nesil tütün ürünleri ile ilgili yasal düzenlemeler, mevzuatın gözden geçirilmesi, yeni nesil tütün ürünleri ile ilgili sağlık zararları, “Dumansız”lık kavramının yeni nesil tütün ürünleri perspektifinde getirdiği riskler, terminolojinin yeniden gözden geçirilme gereksiniminin irdelenmesi.

Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu

Uyku Apnesinde Güncel Konular (GÜNCEL KONU)

Oturum Başkanları: Turan Acıcan, Sadık Ardıç

OSA ağırlığını belirlemede AHİ yeterli mi?

Özen Kaçmaz Başoğlu

Eyvah! OSA’lı hastam ehliyetini yenileyecek!

Selma Fırat

Polisomnografide doğru bildiğimiz yanlışlar!

Bülent Çiftçi

OSA’lı hastalarımızı yeterince takip ediyor muyuz? Ne yapmalıyız?

Mehmet Ali Habeşoğlu

** Oturum Hedefi: Uyku apneli hastaların yönetiminde klinik pratik yaklaşımı öğrenmek.

10.00 – 10.15

ARA

10.15 – 11.15 Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

GÜNCEL ÖNERİ: Klinik Sorunlarda Neler Değişti? (REHBER)

Oturum Başkanları: Füsun Topçu, Serhat Erol

ESC / ERS pulmoner emboli rehber özeti

Gülfer Okumuş

İnterstisyel akciğer hastalığı tanı ve takibinde sık yapılan hatalar (uzman deneyimi)

Nesrin Moğulkoç

** Oturum Hedefi: 2019 yılında yayınlanan ESC / ERS Pulmoner emboli rehberinin özetlenmesi ve değişikliklerin aktarılması, intertisyel akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde sık yapılan hataların tartışılması ve konusunda uzman konuşmacıların klinik yaklaşımlarının aktarılması.

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu

Nasıl Yaklaşmalıyım? Olgu Sunumları İle (TORAKS BÜYÜK VİZİTTE)

Oturum Başkanları: Hüseyin Yıldırım, Enver Yalnız

Tartışmacılar: Koray Hekimoğlu, Kürşat Yıldız, Demet Karnak, Hülya Bayız, Ömer Özbudak

İnterstisyel akciğer hastalığı-kriyobiyopsi

Cantürk Taşçı

Soliter pulmoner nodül

Ali Kadri Çırak

Santral hava yolu darlığında hangi yaklaşım?

Onur Fevzi Erer

** Oturum Hedefi: Klinisyenlerin sık karşılaştıkları ortak problemler olan, interstisyel akciğer hastalığında tanısal yaklaşım, soliter pulmoner nodül yaklaşımı ve santral obstrüktif endobronşial lezyonlara yaklaşım klinisyen gözüyle anlatılarak ortak bir yaklaşım belirlenmesi.

Solunum Sistemi İnfeksiyonları ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

Coronavirus (COVID-19); Nereden ve Nasıl Geldi, Nereye Gidecek?

Oturum Başkanları: Eyüp Sabri Uçan, Cenk Babayiğit

Salgının ortaya çıkışı, seyri

Alpay Azap

Gripten Pnömoni ve ARDS’ye

Aykut Çilli

İlaç ve aşı geliştirme çalışmaları

Önder Ergönül

** Oturum Hedefi: COVID-19 pandemisinin geçmişini öğrenmek, seyri ve geleceğini tartışmak.

11.15 – 11.30

ARA

11.30 – 12.30

UYDU SEMPOZYUM

PAHMAN TALKS-Farklı Bir Yol Deneyin

Konuşmacılar:Cihangir Kaymaz, Gülfer Okumuş

UYDU SEMPOZYUM 

Seretide ile Dün, Bugün ve Gelecek

Moderatör: Elif Coşkunçay

Konuşmacı: Tunçalp Demir

UYDU SEMPOZYUM

İPF’nin 6 Yüzü

Moderatör: Nesrin Moğulkoç

Konuşmacılar: Nesrin Moğulkoç, İsmail Hanta, Aykut Çilli, Kayhan Çetin Atasoy, Dilek Yılmazbayhan, Lütfiye Kılıç

12.30 – 13.30

UYDU SEMPOZYUM

KOAH Tedavisinde Ekstra Güç, Ekstra Güven

Oturum Başkanı: Nurdan Köktürk

Konuşmacılar: Yelda Varol, Alev Gürgün

UYDU SEMPOZYUM

KOAH ve Astım Nebul Tedavilerin Yeri ve Önemi, Covid-19 Eşliğinde Kronik Hasta Yönetimi

Konuşmacılar: Oğuz Kılınç, Begüm Ergan, Arzu Yorgancıoğlu

UYDU SEMPOZYUM

Acaba PAH Olabilir Mi?

Oturum Başkanı: Gül Öngen

Konuşmacılar: Gülfer Okumuş, Sean Gaine

12.30 – 13.30

ÖĞLE ARASI

13.30 – 15.00

ANA OTURUM

Geleceğin Tıbbı, Tıbbın Geleceği

Oturum Başkanları: Hasan Bayram, Oya İtil

Gen düzeltme, CRISPR

Şerif Şentürk

2019 Nobel Tıp Ödülünün Hipoksi ve Kanserde Önemi

Emin Kansu

COVID-19: Neler Öğrendik?

Murat Akova

15.00 – 15.15

ARA

15.15 – 16.15

UYDU SEMPOZYUM

Mepolizumab ile Ataklardan Uzak Hayat

Moderatör: Burcu Yazıcı Elmas

Konuşmacı: Alejandro Raimondi

 

 

UYDU SEMPOZYUM


İPF’de Tanıdan Tedaviye Beklentiler

Oturum Başkanı: Haluk Türktaş

Konuşmacılar: Nesrin Moğulkoç, Özlem Özdemir Kumbasar, Gülfer Okumuş

 

 

 

 

16.15 – 16.30

ARA

16.30 – 17.30

KOAH Çalışma Grubu

KOAH Tedavisinde Biyolojik Ajanların Rolü (KARŞIT GÖRÜŞ)

Oturum Başkanları: Ali Kocabaş, Elif Şen

KOAH tedavisinde biyolojik ajanların yeri var

Alev Gürgün

KOAH tedavisinde biyolojik ajanların yeri yok

Mehmet Polatlı

** Oturum Hedefi: KOAH tedavisinde biyolojik ajanların yerini tartışmak.

Torasik Onkoloji Çalışma Grubu

GÜNCEL ÖNERİ: Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım (GÜNCEL KONU)

Oturum Başkanları: Pınar Çelik, Benan Çağlayan

Moleküler yöntemlerde ve patolojide yenilikler

Nalan Akyürek

Mutasyon pozitifliği neyi değiştirdi?

Mehmet Ufuk Yılmaz

Akciğer kanserinde immunoterapinin yeri

Şenay Yılmaz

** Oturum Hedefi: Akciğer kanseri tedavisindeki son gelişmeler, moleküler belirteçlerin tedaviye nasıl yön verdiği ve immunoterapinin yerini öğrenmek.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

Çocuk Göğüs Hastalıklarında Son Rehberler Neler Öneriyor? (PANEL)

Oturum Başkanları: Ayten Pamukçu, Mükremin Er

Bronkopulmoner displazi tanısında ve tedavisinde yenilikler

Zeynep Seda Uyan

Pulmoner embolisi olan hastanın değerlendirilmesi ve tedavisi

Güzin Cinel

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavisinde çocuk göğüs hastalıkları yaklaşımı

Esen Demir

** Oturum Hedefi: Çocuk göğüs hastalıkları pratiğinde sık karşılaşılan durumlardan bronkopulmoner displazi, pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavisindeki güncel yaklaşımların tartışılması.

20.00

SÖYLEŞİ

Heybeli’de Sanatoryum Kültürü

Konuşmacılar: Elif Dağlı, Fuat Kalyoncu, Ziynet Özçelik

17 EKİM 2020

SAAT

SALON 1

SALON 2

SALON 3

08.30 – 10.00

Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu

Ülkemizde ve Dünyada Meslek Hastalıklarına Bağlı Maluliyet (PANEL)

Oturum Başkanları: İbrahim Akkurt, İpek Özmen

Türkiye örneği

Fatma Erboy

Avrupa örneği

Abdulsamet Sandal

Amerika örneği

Özlem Kar Kurt

Maluliyetin iş yeri boyutu

Atınç Kayınova

Yetkilendirilmiş sağlık kurulları

İbrahim Akkurt

** Oturum Hedefi: Meslek Hastalıkları ve maluliyet kavramlarını irdelemek, maluliyetin mesleki boyutunun dünyadaki durumunu görmek, ülkemizdeki pratik durumu ve önerileri tartışmak.

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu, Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu ve Akciğer Patoloji Çalışma Grubu

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Olgularla Yaklaşım (TORAKS BÜYÜK VİZİTTE)

Oturum Başkanları: Füsun Alataş, Oğuz Uzun

Tartışmacılar: Benan Müsellim, Özlem Özdemir Kumbasar, Dilek Yılmazbayhan, Kayhan Çetin Atasoy, Nesrin Moğulkoç, Füsun Topçu

Bir interstisyel akciğer hastasının tanı serüveni

Pınar Yıldız Gülhan

Neden zayıflıyorum?

Tibel Tuna

Ne umduk ne bulduk?

Gülru Polat

Keşke sadece pnömoni olsaydı

Elif Yelda Niksarlıoğlu

** Oturum Hedefi: İnterstisyel akciğer hastalıklarının tanı algoritmasının, ayırıcı tanılarının ve tedavi yaklaşımlarının olgular eşliğinde konusunda uzman tartışmacılara aktarılması.

Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu

Bir Aşı Üç Fayda! (PANEL)

Oturum Başkanları: Abdullah Sayıner, Oğuz Kılınç

Kronik akciğer hastalıklarında pnömokok aşısının yeri ve önemi

Abdullah Sayıner

Hekimin günlük pratiğinde pnömokok aşılamasının yeri ve önemi

Oğuz Kılınç

Göğüs dal hastanelerinde örnek aşı modelleri kurma ve uygulama

Enver Yalnız, Tekin Yıldız

** Oturum Hedefi: Kronik akciğer hastalıklarında pnömokok aşısının, hekimin günlük pratiğinde pnömokok aşılamanın yeri ve önemini öğrenmek, göğüs dal hastanelerinde örnek aşı modelleri hakkında bilgi edinmek.

10.00 – 10.15

ARA

10.15 – 11.15

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu ve KOAH Çalışma Grubu

Küçük Hava Yollarına Güncel Yaklaşım (PANEL)

Oturum Başkanları: Ayşe Yılmaz, Bilge Yılmaz Kara

Küçük hava yolu hastalıklarının tanısı

Sevgi Saryal

Küçük hava yolları ne zaman etkilenmeye başladı?

Esra Uzaslan

Küçük hava yolu hastalıklarında tedavi

Sibel Atış Naycı

** Oturum Hedefi: Küçük hava yollarının tanısı, etkilenmesi, tedavi prensipleri teorik ve akademik bilgi seviyesinde öğrenilmesi.

Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu

Bilimsel Verilerle Türkiye’de COVID-19 Anatomisi: Turcovid19 (KONFERANS)

Oturum Başkanları: Hasan Bayram, Abdullah Sayıner

Konuşmacı: Nurdan Köktürk

** Oturum Hedefi: Türkiye’deki COVID-19 pandemisini bilimsel verilerle tartışmak.

Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

Pandemide Göğüs Cerrahi Deneyimleri (YUVARLAK MASA)

Oturum Başkanları: Selim Şakir Erkmen Gülhan, Tamer Altınok

Diyarbakır Deneyimi

Refik Ülkü

İzmir Deneyimi

Ozan Usluer

Ankara Deneyimi

Merve Şengül İnan

İstanbul Deneyimi

Volkan Baysungur

** Oturum hedefi: Pandemi döneminde göğüs cerrahisi kliniklerinde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak.

11.15 – 11.30

ARA

11.30 – 12.30

UYDU SEMPOZYUM 

 

KOAH Hastalarının Bugün ve Yarınları İçin

Moderatör: Elif Şen

Konuşmacı: Nurhayat Yıldırım

 

 

UYDU SEMPOZYUM

Ofev ile Paradigmalarda Değişim Zamanı

Moderatör: Gül Öngen

Konuşmacılar: Haluk Türktaş, Murat İnanç

UYDU SEMPOZYUM

PAHMAN Talks: KTEPH Aklımda

Konuşmacılar: Cihangir Kaymaz, Gülfer Okumuş, Koray Hekimoğlu, Tankut Akay

12.30 – 13.30

UYDU SEMPOZYUM

Bir Nefes Sıhhat

Konuşmacılar: Esra Uzaslan, Işın Baral Kulaksızoğlu, Oğuz Kılınç

12.30 – 13.30

ÖĞLE ARASI

13.30 – 14.30

UYDU SEMPOZYUM

Sigara Bırakmada Güncel Konular

Konuşmacı: Oğuz Kılınç

UYDU SEMPOZYUM

Sağladığınız Koruma ile Ekstra “An”lar: Rivaroksaban ile Hastalarınız için Çok Yönlü Koruma

Konuşmacılar: Gülfer Okumuş, İlknur Başyiğit

UYDU SEMPOZYUM

Yeni Dünyada Astım & KOAH Tedavisi Değişti Mi?

Konuşmacılar: İ. Kıvılcım Oğuzülgen, Mehmet Polatlı 

14.30 – 14.45

ARA

14.45 – 15.30

Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

Kronik Solunum Yetmezliği: Yoğun Bakımdan Eve Taburculuk ve Uzun Dönem Takip (PANEL)

Oturum Başkanları: Nalan Adıgüzel, Zafer Hasan Ali Sak

Kronik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyon

Özlem Ediboğlu

Kronik solunum yetmezliğinde invaziv mekanik ventilasyon

Özlem Yazıcıoğlu Moçin

Kronik solunum yetmezliğinde pulmoner rehabilitasyon

Lütfiye Kılıç

** Oturum Hedefi: Kronik solunum yetmezliğinde; NIMV endikasyonları, trakeostomi açılması ve invaziv mekanik ventilasyon endikasyonları, pulmoner rehabiliyasyonun yeri ve faydalarını öğrenmek.

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

Erişkin Kistik Fibrozis Tanı ve Tedavi Yaklaşımı (PANEL)

Oturum Başkanları: Nural Kiper, Esen Kıyan

Kistik fibrozisin patofizyolojisi

Ralph Epaud

Çocukluktan erişkine kistik fibrozis

Nural Kiper

Erişkinde kistik fibrozis tanı ve tedavisi

Şermin Börekçi

Erişkinde kistik fibrozis komplikasyonları

Züleyha Bingöl

** Oturum Hedefi: Erişkin göğüs hastalıkları hekimlerinin artık daha sık görmeye başladıkları kistik fibrozis hastalığına farkındalıklarını arttırmak ve erişkin kistik fibrozis olgularının güncel tanı ve tedavisinin aktarılması.

*YENİ OTURUM!

TODx Bilimsel

Oturum Başkanı: Benan Müsellim

Uyanın Artık!

Çağlar Çuhadaroğlu

Kim Bu Virüsler? Nereden ve Nasıl Çıkıyorlar?Abdullah Sayıner

Çevresiz bir Dünya nasıl önlenir?

Elif Dağlı

KOAH’ta 3,2,1,0

Nurdan Köktürk

** Oturum Hedefi: “Akciğer sağlığını korumak için çevre riskleri azaltılabilir mi?” ve “solunum sistemi hastalıklarında deneyime dayalı uygulamalar nelerdir?” sorularının cevaplarını tartışmak.

15.45 – 16.00

ARA

16.00 – 17.00

Akciğer Nakli Çalışma Grubu ve KOAH Çalışma Grubu

KOAH’da Akciğer Nakli (YUVARLAK MASA)

Oturum Başkanları: Erdal Yekeler, Songül Büyükkale

Akciğer nakli endikasyon ve kontrendikasyonları

Mustafa Vayvada

Cerrahi teknik ve komplikasyonlar

Erdal Yekeler

Olgular üzerinden izlem kısa ve uzun dönem sonuçlar

Fatma Çiftçi

** Oturum Hedefi: KOAH’da akciğer nakli zamanlaması ve sürecin yönetimi ile ilgili literatür bilgileri ve klinik deneyimin aktarılması.

Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu

GÜNCEL ÖNERİ: Solunum Yolu Hastalıklarında Deneysel Araştırmaların Optimizasyonu. ERS Uzlaşı Belgesi Ne Diyor? Biz Neresindeyiz? (UZLAŞI RAPORU)

Oturum Başkanları: Yasemin Saygıdeğer, Canan Demir

Organoidler, pluripotent kök hücreler ve “Epigenetic Editing”

Yasemin Saygıdeğer

İn vitro mu? İn vivo mu?

Yelda Varol

Bilgiyi in vivo’ya nasıl aktaralım? “Translasyonel Çalışmalar”

Ayşe Bilge Öztürk

** Oturum Hedefi: Solunum yolu hastalıkları alanında yapılan deneysel araştırmaların optimizasyonu konusunda hazırlanmış olan ERS Uzlaşı Belgesi’ni ana hatlarıyla incelemek ve ülkemizdeki akademik gelişmeler ışığında uygulanabilir öneriler açısından değerlendirmelerde bulunmak.

*YENİ OTURUM!

Erken Kariyer Görev Grubu Erken Kariyer Görev Grubu Toplantısı

Oturum Başkanları: Szymon Skoczynski, Dilek Karadoğan Çakmakçı

TTD Erken kariyer görev grubu kuruluşu ve ilk yılı

Dilek Karadoğan Çakmakçı

ERS Erken kariyer grubu ve bilimsel işbirliği için fırsatlar

Szymon Skoczynski

Erken kariyer grubu üyelerinden seçilmiş makaleler Canan Gündüz Gürkan, Tuğba Şişmanlar Eyüpoğlu, Dorina Esendağlı, Fatma Tokgöz Akyıl

** Oturum Hedefi: TTD ve ERS Erken Kariyer Görev Grupları hakkında bilgi edinmek ve ortak proje ve iş birlikleri seçeneklerini tanımak.

18 EKİM 2020

SAAT

SALON 1

SALON 2

SALON 3

08.30 – 10.00

Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

Sürdürülebilir Kalkınma ve Akciğer Sağlığı (PANEL)

Oturum Başkanları: Elif Dağlı, Sedat Altın

Sürdürülebilir kalkınma ve sağlık

Osman Elbek

Tütün endüstrisi ve sürdürülebilirlik

Aslı Görek Dilektaşlı

Çevre Kirliliği ve sürdürülebilirlik

Fuat Ercan

** Oturum Hedefi: Kalkınma ile sağlık arasındaki ilişki konusunda bilgi edinmek, tütün endüstrisinin sürdürülebilir kalkınma kavramı üzerinden geliştirdiği taktikleri öğrenmek, sürdürülebilirlik kavramı ile çevre kirliliği arasındaki ilişki konusunda bilgi edinmek.

Tüberküloz Çalışma Grubu ve Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

GÜNCEL ÖNERİ: Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi (UZLAŞI RAPORU)

Oturum Başkanları: Şeref Özkara, Gönenç Ortaköylü

Tanı

Nuri Özkütük

Tedavi

Aylin Babalık

Koruma

Asiye İnan Süer

** Oturum Hedefi: Tüberküloz tanısındaki yeni gelişmeler, moleküler testler ne getirdi, tedavideki değişiklikler, kimlere koruma tedavisi veriyoruz aydınlatmak.

Astım Alerji Çalışma Grubu

GÜNCEL ÖNERİ: Ulusal Astım Rehberi – Ağır Astım (UZLAŞI RAPORU)

Oturum Başkanları: Feyza Erkan, Dilşad Mungan

Ağır astım tanımı ve fenotipler

İ. Kıvılcım Oğuzülgen

Fenotipe göre tanı

Berrin Ceyhan

Fenotipe göre tedavi

Sevim Bavbek

** Oturum Hedefi: Ağır astım tanı ve tedavisi konusunda güncel yaklaşımlar konusunda bilgi aktarmak ve farkındalığı arttırmak.

10.00 – 10.15

ARA

10.15 – 11.15

Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu

Türkiye’nin Havası: Bugün, Gelecek ve Riskler (YUVARLAK MASA)

Oturum Başkanları: Haluk Celaleddin Çalışır, Kayıhan Pala

Türkiye’de hava kirliliği kaynakları ve riskler

Sebahat Genç

Hava kirliliği ve geleceğimiz

Pelin Duru Çetinkaya

İç ortam kirliliği ve sağlık

Ela Erdem Eralp

Türkiye’de hava kirliliği

Cavit Işık Yavuz

** Oturum Hedefi: Türkiye’de hava kirliliğinin nedenleri ve olumsuz etkilerini öğrenmek, Türkiye’de hava kirliliğinin ciddiyetini ve gelecekte hava kirliliğine bağlı bizleri neler bekliyoru tartışmak, iç ortam kirliliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerini öğrenmek.

Solunum Sistemi İnfeksiyonları ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

Yoğun Bakımda İnfeksiyonlar (PANEL)

Oturum Başkanları: Gül Gürsel, Cenk Kıraklı

Fungal İnfeksiyon

Cenk Kıraklı

Viral İnfeksiyon

Hüsnü Pullukçu

** Oturum Hedefi: Yoğun bakım hastalarında gelişen alt solunum yolu enfeksiyonlarının klinik özelliklerinin tanımlanması, yönetim ve tedavileri ile ilgili güncel bilgilerin paylaşılması.

KOAH Çalışma Grubu

KOAH’da Erken Tanı (YUVARLAK MASA)

Oturum Başkanları: Mehmet Polatlı, Hanifi Yıldız

Erken KOAH tanımı: GOLD 0 / 1, hızlı FEV1 kaybı

Elif Şen

Erken KOAH tanısında yöntemler

Ayşe Baha

Erken KOAH tedavi edilmeli mi?

Nurdan Köktürk

** Oturum Hedefi: Erken KOAH ile ilgili genel kavramları tanıma ve bu gruba giren hastaların yönetimi.

11.30 – 12.30

Sağlık Politikaları Çalışma Grubu ve Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu

Gerçek Bir Salgın Mı? Salgın Analizi İle Yeni Coronavirüs (COVID-19) (PANEL)

Oturum Başkanları: Füsun Öner Eyüboğlu, Cenk Babayiğit

Bu salgında neler oldu? Neler doğru neler yanlış ya da eksik yapıldı?

Füsun Öner Eyüboğlu

Ne fırsatlar ortaya çıktı?

Hüsnü Pullukçu

Tehditler: Bu son salgın değil

Osman Elbek

** Oturum Hedefi: Genel olarak salgınlarda ve COVID-19 özelinde neler yapıldığını, yapılabileceğini, ortaya çıkan fırsat ve tehditlerin neler olduğunu tartışmak.

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Tartışmalı Durumlar (KARŞIT GÖRÜŞ)

Oturum Başkanları: Gül Öngen, Oya Kayacan

Olası UIP İPF’dir

Haluk Türktaş

Olası UIP İPF değildir

Oğuz Uzun

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı UIP’de antifibrotik verilmeli

Levent Tabak

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı UIP’de antifibrotik verilmemeli

Benan Müsellim

** Oturum Hedefi: İnterstisyel akciğer hastalıklarında cevabı net olmayan konuların tartışılması ve konuyla ilgili güncel verilerin aktarılması.

Tüberküloz Çalışma Grubu

Tüberküloz Koruyucu Tedavisinde İzoniazid mi, Rifampisin mi? (KARŞIT GÖRÜŞ)

Oturum Başkanları: Derya Öztomurcuk, Aylin Babalık

Tüberküloz koruyucu tedavisinde izoniazid

Uğur Özçelik

Tüberküloz koruyucu tedavisinde rifampisin

Şeref Özkara

** Oturum Hedefi: Latent tüberküloz enfeksiyon tedavisini en uygun hangi hastalarda nasıl yapacağızı aydınlatmak.

12.30 – 13.30

ÖĞLE ARASI

13.30 – 14.30

Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu

COVID-19: Hangi tedavi ne kadar etkili?

Oturum Başkanları: Füsun Öner Eyüboğlu, Metin Özkan

Ülkemizde kullanılan ilaçlar (Klorokin ve turevleri, Favipiravir, Azitromisin)

Abdullah Sayıner

Ülkemizde bulunmayan/kullanılmayan ilaçlar (Remdesivir vb.)

Ayşın Şakar Coşkun

** Oturum Hedefi: COVID-19 tanılı hastaların tedavisinde kullanılan ilaçların ne kadar etkili olduğunu tartışmak.

Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu

Kadın ve Kanser (PANEL)

Oturum Başkanları: Serir Özkan, Neslihan Köse

Kadınlarda akciğer kanseri: Dünya çapında artıyor mu?

Pınar Çelik

Kadınlarda metastatik akciğer kanserlerine bakış

Gülru Polat

** Oturum Hedefi: Kadınlarda primer ve metastatik akciğer kanserinde tanı ve tedavide, klinik seyirde cinsiyet farklılıklarını tartışmak.

Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu ve Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

İPF’de Tedavi Bileşenleri (KARŞIT GÖRÜŞ)

Oturum Başkanları: Haluk Türktaş, Özlem Özdemir Kumbasar

İPF’de farmakolojik tedavi yeterlidir

Özlem Özdemir Kumbasar

İPF’de farmakolojik tedavi yeterli değildir

Pınar Ergün

** Oturum Hedefi: IPF’nin hem farmakolojik hem de nonfarmakolojik tedavisini öğrenmek.

14.30 – 14.45

ARA

14.45 – 15.30

Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu

COVID-19: Yoğun Bakımda Tedavi

Oturum Başkanları: Ebru Çakır Edis, Nalan Adıgüzel

Farmokolojik ajanlar ne kadar etkili? (Steroidler, sitokin antagonistler vb?)

Ebru Çakır Edis

Destek tedavi yöntemleri ne kadar etkili? (Yüksek akım oksijen, Non-invazif ventilasyon vb)

Sait Karakurt

** Oturum Hedefi: Yoğun bakımda izlenen COVID-19 tanılı hastaların tedavisinde farmakolojik ajanların ve destek tedavi yöntemlerinin ne kadar etkili olduğunu tartışmak.

*YENİ OTURUM!

Toraks 2020’de Dikkat Çekenler Oturumu Oturum
Başkanları: Mehmet Polatlı, Figen Deveci
Tartışmacılar: Öner Dikensoy, Serhat Erol, Özge Yılmaz, Atilla Akkoçlu

MS-001: Ağır KOAH Alevlenmelerinde 30 ve 90 Günlük Yeniden Hastane Başvuru Oranlarının Değerlendirilmesi: TTD KOAH Çalışma Grubu

Ayşe Baha

MS-015: İdiyopatik pulmoner fibrozis tanılı hastalarda MUC5B ve TERT genleri varyantlarının incelenmesi

Ayşe Ödemiş

MS-016: Makine öğrenmesi kullanılarak pulmoner emboli tanısı için karar destek algoritması: ön rapor

Elvan Burak Verdi

SS-269: Tüberküloz ve COVİD-19 Koenfeksiyonu: Türkiye Sonuçları

Lütfiye Kılıç

SS-290: COVID-19, meslek hastalığı, sağlık çalışanlarının sağlığı

Abdulsamet Sandal

** Oturum Hedefi: 2020 yılında akciğer sağlığına yönelik dikkat çeken bilimsel araştırmaları dinleyerek yeni araştırmalar için ilham edinmek.

Akılcı İlaç Oturumu

Oturum Başkanları: Füsun Yıldız, Ethem Yıldız
Konuşmacı: Lütfiye Kılıç

15.45 – 16.45

KAPANIŞ