15 Ekim 2020, Perşembe

07:30 – 08:20

Salon 1

KOAH – Astım Allerji Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 1
Oturum Başkanları: Ertürk Erdinç, Feyza Erkan
MS-001 – MS-006

Salon 2

Mesleksel Akciğer Hastalıkları – Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 2
Oturum Başkanları: Nilüfer Aykaç, Fatma Erboy
MS-007 – MS-012

Salon 3

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 3
Oturum Başkanları: Levent Tabak, Süreyya Yılmaz Çetin
MS-013 – MS018

Salon 4

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 4
Oturum Başkanları: Leyla Sağlam, Atilla Uysal
MS-019 – MS-024

Salon 5

Torasik Onkoloji Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 5
Oturum Başkanları: Hacı Ahmet Bircan, Benan Çağlayan
MS-025 – MS-030

Salon 6

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 6
Oturum Başkanları: Cantürk Taşçı, Serap Duru
MS-031 – MS-036

Salon 7

Pulmoner Rehabilitasyon Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 7
Oturum Başkanları: Tuğba Göktalay, İpek Çaylı Candemir
MS-037 – MS-042

Salon 8

Tüberküloz Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 8
Oturum Başkanları: Onur Fevzi Erer, Ferhat Çetinkaya
MS-043 – MS-048

08:20 – 08:30

Ara

08:30 – 10:00

Salon 1 Astım Alerji Çalışma Grubu
(TTD, AİD ve EAACI)
GÜNCEL ÖNERİ: Güncellenen Ulusal Astım Rehberinde Yenilikler (UZLAŞI RAPORU)
Oturum Başkanları: Hasan Bayram, Bülent Şekerel
Erişkin astımında öneriler
Gülfem Çelik
Çocukluk astımında öneriler
Bülent Şekerel
EAACI nin astım rehberlerine bakışı
Ioana Agache
**Oturum Hedefi: Güncellenen Ulusal astım rehberinde yer alan yenilikleri erişkin ve çocuk hasta gruplarında ayrı ayrı vurgulamak, rehberlerin uluslararası ortamda bilimsel yönden bakış açısını yansıtmak.
Salon 2 Tütün Kontrolü Çalışma Grubu
Tütün Kontrolünde Saatli Bomba: Yeni Nesil Tütün Ürünleri (PANEL)
Oturum Başkanları: İnci Gülmez, Ali Nihat Annakkaya
Yeni nesil tütün ürünleri: Türkiye’de yasak mı, serbest mi?
Efza Evrengil
Yeni kavramlar, yeni tehlikeler
Elif Dağlı
Tütünsüz dünya mı, dumansız dünya mı?
Francis Thomson
İyiler neden çok çalışmalı?
Dilek Aslan
** Oturum Hedefi: Yeni nesil tütün ürünleri ile ilgili yasal düzenlemeler, mevzuatın gözden geçirilmesi, yeni nesil tütün ürünleri ile ilgili sağlık zararları, “Dumansız”lık kavramının yeni nesil tütün ürünleri perspektifinde getirdiği riskler, terminolojinin yeniden gözden geçirilme gereksiniminin irdelenmesi.
Salon 3 Klinik Sorunlar Çalışma Grubu, Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu ve Akciğer Patoloji Çalışma Grubu
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Olgularla Yaklaşım (TORAKS BÜYÜK VİZİTTE)
Oturum Başkanları: Füsun Alataş, Oğuz Uzun
Tartışmacılar: Benan Müsellim, Özlem Özdemir Kumbasar, Dilek Yılmazbayhan, Kayhan Çetin Atasoy, Nesrin Moğulkoç
İdiyopatik interstisyel pnömoni olgusu
Pınar Yıldız Gülhan
Hipersensitivite pnömonisi olgusu
Tibel Tuna
Bağ dokusu hastalığı olgusu
Gülru Polat
İPF olgusu
Elif Yelda Niksarlıoğlu
**Oturum Hedefi: İnterstisyel akciğer hastalıklarının tanı algoritmasının, ayırıcı tanılarının ve tedavi yaklaşımlarının olgular eşliğinde konusunda uzman tartışmacılara aktarılması.
Salon 4 Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu, Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu ve Tüberküloz Çalışma Grubu
Olgularla Tüberküloz Dışı Mikobakteri İnfeksiyonları (TORAKS BÜYÜK VİZİTTE)
Oturum Başkanları: Eyüp Sabri Uçan, Füsun Öner Eyüboğlu
Tartışmacılar: Çağlar Uzun, Kaya Köksalan, Aylin Babalık, Derya Gümürdülü
Kaviter hastalık
Tuğçe Şahin Özdemirel
Tedaviye rağmen düzelmeyen tüberküloz
Abdullah Şimşek
Ne kadar süre tedavi etmeliyim?
Figen Öztürk Ergür
Bronşektazi ve NTM
Nursel Türkoğlu Selçuk
**Oturum Hedefi:Tüberküloz dışı mikobakterilere bağlı akciğer hastalığında tanı ve tedavinin olgu örnekleri üzerinden tartışılması.
Salon 5 Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Girişimsel Pulmonolojide Hekim – Hasta Güvenliği; Ne Yapmalı? Nelere Dikkat Etmeli? (PANEL)
Oturum Başkanları: Meral Gülhan, Sedat Altın
EBUS
Gülşah Günlüoğlu
Girişimsel bronkoskopi
Onur Fevzi Erer
Plevral girişimler
Muzaffer Metintaş
**Oturum Hedefi: EBUS, girişimsel bronkoskopik işlemlerde ve plevral işlemlerde hekimlerin hastaları bilgilendirici onamlarının alınmasının önemini bilip ve bu doğrultuda işlemleri uygulaması, hastaların da bu tür işlemlerin risklerini bilmesinin sağlanması.
Salon 6 Çalıştay 1


Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu
ERS Uzlaşısı Işığında KOAH’lı Hastalarda Evde Uzun Dönem NIMV Uygulamaları
Begüm Ergan

Salon 7 Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 1
Oturum Başkanları: Bülent Karadağ, Diclehan Orhan
SS-001 – SS-015
Salon 8 Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 2
Oturum Başkanları: Serdar Onat, Tunç Laçin
SS-016 – SS-030
10:00 – 10:15
Ara
10:15 – 11:15
Salon 1 Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
Pulmoner Hipertansiyonda Son Bir Yılda Neler Değişti? (GÜNCEL KONU)
Oturum Başkanları: Gül Öngen, Osman Nuri Hatipoğlu
Pulmoner hipertansiyona klinik yaklaşım
Sean Gaine
Pulmoner hipertansiyon tedavisi
Nazzareno Galie
6. Dünya pulmoner hipertansiyon sempozyumunda neler değişti?
Hossein-Ardeschir Ghofrani
**Oturum Hedefi: Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavisindeki güncel çalışmaların aktarılması ve 6. Dünya Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumunun getirdiği yeniliklerin tartışılması.
Salon 2 Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu ve KOAH Çalışma Grubu
Küçük Hava Yollarına Güncel Yaklaşım (PANEL)
Oturum Başkanları: Ayşe Yılmaz, Bilge Yılmaz Kara
Küçük hava yolu hastalıklarının tanısı
Sevgi Saryal
Küçük hava yolları ne zaman etkilenmeye başladı?
Esra Uzaslan
Küçük hava yolu hastalıklarında tedavi
Sibel Atış Naycı
**Oturum Hedefi: Küçük hava yollarının tanısı, etkilenmesi, tedavi prensipleri teorik ve akademik bilgi seviyesinde öğrenilmesi.
Salon 3 Tüberküloz Çalışma Grubu ve Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
GÜNCEL ÖNERİ: Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi (UZLAŞI RAPORU)
Oturum Başkanları: Şeref Özkara, Gönenç Ortaköylü
Tanı
Nuri Özkütük
Tedavi
Aylin Babalık
Koruma
Asiye İnan Süer
**Oturum Hedefi: Tüberküloz tanısındaki yeni gelişmeler, moleküler testler ne getirdi, tedavideki değişiklikler, kimlere koruma tedavisi veriyoruz aydınlatmak.
Salon 4 Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu
Soluduğumuz Hava (YUVARLAK MASA)
Oturum Başkanları: Haluk Çalışır, Fatma Tokgöz Akyıl
Kentlerde aldığımız nefes ve riskler
Haluk Çalışır
Kent havası hastalık ve ölüm ilişkisi
Kayıhan Pala
İzmir nasıl nefes alır?
Tunç Soyer
**Oturum Hedefi: Havanın bileşenleri ve olumsuz etkilerini gözden geçirmek, büyük bir metropol olan İstanbul’da hava kirliliğinin boyutlarını tartışmak.
Salon 5 Akciğer Nakli Çalışma Grubu
Bronşektazi ve Kistik Akciğer Hastalıklarında Akciğer Nakli (YUVARLAK MASA)
Oturum Başkanları: Adnan Sayar, Nur Dilek Bakan
Kistik akciğer hastalıkları ve bronşektazide nakile giden süreç
Şehnaz Yıldızeli
Kistik akciğer hastalıkları ile bronşektazide akciğer nakli ve cerrahi teknik
Erdal Yekeler
Postoperatif erken dönem komplikasyonlar ve immunizasyon
Mehmet Furkan Şahin
**Oturum Hedefi: Kistik akciğer hastalıkları ve bronşektazi hastalarında akciğer nakli zamanlaması ve tüm sürecin yönetimi ile ilgili leteratür bilgileri ve pratik deneyimin aktarılması.
Salon 7 Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 3
Oturum Başkanları: Neşe Dursunoğlu, Selma Fırat
SS-031 – SS-040
Salon 8 Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 4
Oturum Başkanları: Bahar Kurt, Sebahat Genç
SS-041 – SS-050
11:15 – 11:30
Kahve Arası
11:30 – 12:30
Salon 1 UYDU SEMPOZYUM – 1
PAH Tedavisinde Yeni Bir Tedavi Seçenegi: sGC Stimülatörü
Oturum Başkanı: Gülfer Okumuş
Hossein-Ardeschir Ghofrani
Salon 2 UYDU SEMPOZYUM – 2
KOAH Hastalarının Bugün ve Yarınları İçin
Moderatör: Elif Şen
Konuşmacılar: Norbert Berend, Nurhayat Yıldırım

Salon 3 UYDU SEMPOZYUM – 3 

İPF’nin 6 Yüzü
Moderatör: Nesrin Moğulkoç
Konuşmacılar: Nesrin Moğulkoç, Aykut Çilli, İsmail Hanta, Kayhan Çetin Atasoy, Dilek Yılmazbayhan, Lütfiye Kılıç

Salon 4 Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu
Çocuk Göğüs Hastalıklarında Son Rehberler Neler Öneriyor? (PANEL)
Oturum Başkanları: Ayten Pamukçu, Mükremin Er
Bronkopulmoner displazi tanısında ve tedavisinde yenilikler
Zeynep Seda Uyan
Pulmoner embolisi olan hastanın değerlendirilmesi ve tedavisi
Güzin Cinel
Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavisinde çocuk göğüs hastalıkları yaklaşımı
Esen Demir
**Oturum Hedefi: Çocuk göğüs hastalıkları pratiğinde sık karşılaşılan durumlardan bronkopulmoner displazi, pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavisindeki güncel yaklaşımların tartışılması.
Salon 5 Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu
Erken Evre Akciğer Kanseri Cerrahisinde Ne Değişti? (GÜNCEL KONU)
Oturum Başkanları: Cemal Özçelik, Berkant Özpolat
Erken evre akciğer kanserinde güncel cerrahi yaklaşımlar
Ayten Kayı Cangır
Cerrah gözüyle erken evre akciğer kanserinde cerrahi dışı tedavi yaklaşımları
Ali Kılıçgün
**Oturum Hedefi: Erken evre akciğer kanserinde güncel cerrahi ve cerrahi dışı tedavi yaklaşımlarını tartışmak.
Salon 7 Deneysel Araştırmalar – Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 5
Oturum Başkanları: Hasan Yüksel, Özlem Kar Kurt
SS-051 – SS-060
Salon 8 Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 6
Oturum Başkanları: Deniz İnal İnce, Neslihan Durutürk
SS-061 – SS-068, SS-243, SS-244 
12:30 – 13:30
Öğle Yemeği
13:30 – 15:00
Salon 1 ANA OTURUM – 1
Geleceğin Tıbbı, Tıbbın Geleceği
Oturum Başkanları: Hasan Bayram, Oya İtil
Gen düzeltme, CRISPR
Şerif Şentürk
Yapay zeka
Mehmet Gönen
Nobel doku-hipoksi uyumu
Emin Kansu
15:00 – 15:15
Kahve Arası
15:15 – 16:15
Salon 1 UYDU SEMPOZYUM – 4
Acaba PAH Olabilir mi?

Oturum Başkanı: Nesrin Moğulkoç
Nazzareno Galiè, Sean Gaine

Salon 2 UYDU SEMPOZYUM – 5
KOAH Tedavisinde Ekstra Güç, Ekstra Güven
Oturum Başkanı: Nurdan Köktürk
Yelda Varol, Alev Gürgün
Salon 3 UYDU SEMPOZYUM – 6
Sağladığınız Koruma ile Ekstra ‘AN’lar:
Rivaroksaban ile Hastalarınız için Çok Yönlü Koruma
Gülfer Okumuş, İlknur Başyiğit 
Salon 4 Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu
Çocuk Göğüs Hastalıkları Büyük Vizitte (TORAKS BÜYÜK VİZİTTE)
Oturum Başkanları: Sevgi Pekcan, Güzin Cinel
Tartışmacılar: Ayşe Tana Aslan, Demet Can, Saniye Girit, Diclehan Orhan
ChILD
Emine Atağ
Kemik iliği nakli komplikasyonu
Nilay Baş İkizoğlu
İmmün yetmezliğin akciğer bulguları
Gökçen Dilşa Tuğcu
**Oturum Hedefi: İnterstisiyel akciğer hastalığı tanısı alan, kemik iliği nakli sonrası akciğer komplikasyonları gelişen ve immün yetmezlik zemininde akciğer bulguları olan farklı olguların klinik, radyolojik ve patolojik bulguları ile tartışılması ve ayırıcı tanıya yönelik yaklaşımların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
Salon 5 Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu
Göğüs Cerrahisinde Öksüz Hastalar (YUVARLAK MASA)
Oturum Başkanları: Hayati Bilgiç, Ahmet Başoğlu
Kronik ampiyemde son durum
Levent Cansever
Tüberkülozda son durum
Volkan Baysungur
**Oturum Hedefi: Ülkemizde birçok merkezde ileri düzeyde göğüs cerrahi ameliyatları yapılabilmesine karşın bazı öksüz hastalıkların belli merkezlere yönlendirilmesi gerçeğiyle, genç meslektaşlarımızın bu hastalıklar hakkında bilgi sahibi olması, konuda tecrübeli hocalardan deneyimlerin ve son gelişmelerin paylaşılması.
Salon 7 Torasik Onkoloji – Akciğer Nakli Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 7
Oturum Başkanları: Sevin Başer Öncel, Şehnaz Olgun Yıldızeli
SS-069 – SS-078
Salon 8 Astım Allerji Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 8
Oturum Başkanları: Zeynep Mısırlıgil, İ. Kıvılcım Oğuzülgen
SS-079 – SS-088
16:15 – 16:30
Ara
16:30 – 17:30
Salon 2 Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu
Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon mu, Yüksek Akım Oksijen mi? Kime, Ne Zaman? (GÜNCEL KONU)
Oturum Başkanları: Turgay Çelikel, Feride Marım
Noninvaziv mekanik ventilasyon
Sait Karakurt
Yüksek akım oksijen tedavisi
Raffaele Scala
**Oturum Hedefi: Akut solunum yetmezliği tedavisinde; NIMV ve yüksek akım oksijen tedavilerinin yerlerini tartışmak.
Salon 3 KOAH Çalışma Grubu
KOAH’da Erken Tanı (YUVARLAK MASA)
Oturum Başkanları: Mehmet Polatlı, Hanifi Yıldız
Erken KOAH tanımı: GOLD 0 / 1, hızlı FEV1 kaybı
Elif Şen
Erken KOAH tanısında yöntemler
Ayşe Baha
Erken KOAH tedavi edilmeli mi?
Nurdan Köktürk
**Oturum Hedefi: Erken KOAH ile ilgili genel kavramları tanıma ve bu gruba giren hastaların yönetimi.
Salon 4 Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu
GÜNCEL ÖNERİ: Solunum Yolu Hastalıklarında Deneysel Araştırmaların Optimizasyonu. ERS Uzlaşı Belgesi Ne Diyor? Biz Neresindeyiz? (UZLAŞI RAPORU)
Oturum Başkanları: Yasemin SaygıdeğerCanan Demir 
Organoidler, pluripotent kök hücreler ve “Epigenetic Editing”
Yasemin Saygıdeğer
İn vitro mu? İn vivo mu?
Yelda Varol
Bilgiyi in vivo’ya nasıl aktaralım? “Translasyonel Çalışmalar”
Ayşe Bilge Öztürk
**Oturum Hedefi: Solunum yolu hastalıkları alanında yapılan deneysel araştırmaların optimizasyonu konusunda hazırlanmış olan ERS Uzlaşı Belgesi’ni ana hatlarıyla incelemek ve ülkemizdeki akademik gelişmeler ışığında uygulanabilir öneriler açısından değerlendirmelerde bulunmak.  
Salon 5 Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu ve Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
İPF’de Tedavi Bileşenleri (KARŞIT GÖRÜŞ)
Oturum Başkanları: Ülkü Bayındır, Haluk Türktaş
İPF’de farmakolojik tedavi yeterlidir
Özlem Özdemir Kumbasar
İPF’de farmakolojik tedavi yeterli değildir
Pınar Ergün
**Oturum Hedefi: IPF’nin hem farmakolojik hem de nonfarmakolojik tedavisini öğrenmek.
Salon 6 Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu
Uyku Apnesinde Güncel Konular (GÜNCEL KONU)
Oturum Başkanları: Turan Acıcan, Sadık Ardıç
OSA ağırlığını belirlemede AHİ yeterli mi?
Özen Kaçmaz Başoğlu
Eyvah! OSA’lı hastam ehliyetini yenileyecek!
Selma Fırat
Polisomnografide doğru bildiğimiz yanlışlar!
Bülent Çiftçi
OSA’lı hastalarımızı yeterince takip ediyor muyuz? Ne yapmalıyız?
Mehmet Ali Habeşoğlu
**Oturum Hedefi: Uyku apneli hastaların yönetiminde klinik pratik yaklaşımı öğrenmek.
Salon 7 Çalıştay 2

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Spirometride Güncel ATS/ ERS Önerileri
Aslı Görek Dilektaşlı
2019 ERS-ATS Uzlaşısı ışığında doğru manevra nasıl yapılır?Gökhan Erdoğan
Salon 8 Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 9
Oturum Başkanları: Candan Öğüş, Gülru Polat
SS-089 – SS-098
17:30 – 18:00
Salon 7 Geç Bildiriler – 1
Sözlü Bildiri – 24

Oturum Başkanları: Füsun Alataş, Gündeniz Altıay
SS-245 – SS-249
Salon 8 Geç Bildiriler – 2
Sözlü Bildiri- 25
Oturum Başkanları: Ayşe Yılmaz, Züleyha Bingöl
SS-250 – SS-254

16 Ekim 2020, Cuma

07:30 – 08:20

Salon 1

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 9
Oturum Başkanları: Turhan Ece, Meltem Tor
MS-049 – MS-054

Salon 2

Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım – Torasik Onkoloji Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 10
Oturum Başkanları: İsmail Savaş, Sema Savcı
MS-055 – MS-060

Salon 3

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 11
Oturum Başkanları: Füsun Topçu, Recep Işık
MS-061 – MS-066

Salon 4

Tüberküloz Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 12
Oturum Başkanları: Şerif Kurtuluş, Filiz Duyar Ağca
MS-067 – MS-072

Salon 5

Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 13
Oturum Başkanları: Sadık Ardıç, Şerife Savaş Bozbaş
MS-073 – MS-078

Salon 6

Deneysel Araştırmalar –  Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 14
Oturum Başkanları: Şükran Atikcan, Ayşe Bilge Öztürk
MS-079 – MS-084

Salon 7

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 15
Oturum Başkanları: Ali Nihat Annakkaya, Funda Öztuna
MS-085 – MS-090

Salon 8

Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım – Akciğer Nakli Çalışma Grubu
Mini Sempozyum – 16
Oturum Başkanları: Emel Eryüksel, Müge Aydoğdu
MS-091 – MS-096

08:20 – 08:30

Ara

08:30 – 10:00

Salon 1 KOAH Çalışma Grubu
KOAH Akut Alevlenme Yönetimi: Deneyimler ve Yenilikler (PANEL)
Oturum Başkanları: Ertürk Erdinç, Sevgi Saryal
KOAH akut alevlenme tanımı ve ağırlık sınıflaması
Aylin Özgen Alpaydın
Ağır alevlenmelerde tekrar hastaneye yatış
Lütfi Çöplü
Zor KOAH mı? Uzamış alevlenme mi?
Ayşe Baha
Alevlenmelerin tedavisinde yenilikler
Sibel Atış Naycı
** Oturum Hedefi: KOAH alevlenmelerinin değerlendirilmesinde ve yönetiminde karşılaşılan klinik sorunlar ve bu sorunların yönetimi.
Salon 2 Torasik Onkoloji Çalışma Grubu
Torasik Onkoloji Konseyi (TORAKS BÜYÜK VİZİTTE)
Oturum Başkanları: Pınar Çelik, Hülya Bayız
Tartışmacılar: Tuncay Göksel, Hasan Fevzi Batırel, Özden Özen Altundağ, Durmuş Etiz, Ayşegül Akgün, Funda Demirağ, Recep Savaş
Olgu 1
Hacı Ahmet Bircan
Olgu 2
Gökçen Şimşek
Olgu 3
Kutsal Turhan
Olgu 4
Meftun Ünsal
** Oturum Hedefi: Torasik onkolojide, tartışmalı olan akciğer kanseri hastasına, multidisipliner yaklaşımın nasıl olması gerektiğini vurgulamak.
Salon 3 Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu
Kronik Solunum Yetmezliği: Yoğun Bakımdan Eve Taburculuk ve Uzun Dönem Takip (PANEL)
Oturum Başkanları: Zuhal Karakurt, Zafer Hasan Ali Sak
Kronik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyon
Özlem Edipoğlu
Kronik solunum yetmezliğinde invaziv mekanik ventilasyon
Özlem Yazıcıoğlu Moçin
Kronik solunum yetmezliğinde pulmoner rehabilitasyon
Lütfiye Kılıç
** Oturum Hedefi: Kronik solunum yetmezliğinde; NIMV endikasyonları, trakeostomi açılması ve invaziv mekanik ventilasyon endikasyonları, pulmoner rehabiliyasyonun yeri ve faydalarını öğrenmek.
Salon 4 Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu
Obstrüktif Uyku Apnesinde Sorunlu Olgular (TORAKS BÜYÜK VİZİTTE)
Oturum Başkanları: Sadık Ardıç, Çağlar Çuhadaroğlu
Tartışmacılar: Yüksel Peker, Hikmet Fırat, Sezai Taşbakan, Şerife Savaş Bozbaş, Ahmet Uğur Demir
Nereden çıktı bu santral olaylar?
Ömer Araz
Hastam cihaza rağmen neden hala gündüzleri uyuyor?
Baran Balcan
Hastam neden hala cihaza uyum sağlayamadı?
Sertaç Arslan
Eyvah! Hastam bir de hipoksemik!
Nursel Dikmen
** Oturum Hedefi: Obstrüktif uyku apneli olguların tanısı ya da tedavisi sırasında ortaya çıkabilecek sorunları saptama ve çözüm arama.
Salon 5 Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu
Ülkemizde ve Dünyada Meslek Hastalıklarına Bağlı Maluliyet (PANEL)
Oturum Başkanları: İbrahim Akkurt, İpek Özmen
Türkiye örneği
Fatma Erboy
Avrupa örneği
Abdulsamet Sandal
Amerika örneği
Özlem Kar Kurt
Maluliyetin iş yeri boyutu
Atınç Kayınova
Yetkilendirilmiş sağlık kurulları
İbrahim Akkurt
** Oturum Hedefi: Meslek Hastalıkları ve maluliyet kavramlarını irdelemek, maluliyetin mesleki boyutunun dünyadaki durumunu görmek, ülkemizdeki pratik durumu ve önerileri tartışmak.
Salon 6 Çalıştay 3
Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Endobronşial Ultrason
Ezgi Demirdöğen, Erdal İn
Salon 7 Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 10
Oturum Başkanları: Nesrin Öcal, Gülşah Günlüoğlu
SS-99 – SS-113
Salon 8 Tütün Kontrolü Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 11
Oturum Başkanları: Seren Arpaz, Fisun Sözen
SS-114 – SS-128
10:00 – 10:15
Kahve Arası
10:15 – 11:15
Salon 1 Klinik Sorunlar Çalışma Grubu ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu
Erişkin Kistik Fibrozis Tanı ve Tedavi Yaklaşımı (PANEL)
Oturum Başkanları: Esen Kıyan, Nural Kiper
Kistik fibrozisin patofizyolojisi
Ralph Epaud
Çocukluktan erişkine kistik fibrozis
Nural Kiper
Erişkinde kistik fibrozis tanı ve tedavisi
Şermin Börekçi
Erişkinde kistik fibrozis komplikasyonları
Züleyha Bingöl
** Oturum Hedefi: Erişkin göğüs hastalıkları hekimlerinin artık daha sık görmeye başladıkları kistik fibrozis hastalığına farkındalıklarını arttırmak ve erişkin kistik fibrozis olgularının güncel tanı ve tedavisinin aktarılması.
Salon 2 KOAH Çalışma Grubu ve Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu
KOAH’da Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamaları (PANEL)
Oturum Başkanları: Öner Balbay, Elif Şen
KOAH akut alevlenmede NIMV uygulamaları
Gül Gürsel
Yüksek akım nazal oksijen
Raffaele Scala
KOAH’da evde NIMV uygulamaları
Anita K. Simonds
** Oturum Hedefi: KOAH’da NIMV uygulama yöntemleri, yüksek akım nazal oksijen uygulamasının KOAH hastalarında kullanım gerekçeleri ve şekli.
Salon 3 Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Nasıl Yaklaşmalıyım? Olgu Sunumları İle (TORAKS BÜYÜK VİZİTTE)
Oturum Başkanları: Hüseyin Yıldırım, Enver Yalnız
Tartışmacılar: Koray Hekimoğlu, Kürşat Yıldız, Demet Karnak, Hülya Bayız
İnterstisyel akciğer hastalığı-kriyobiyopsi
Cantürk Taşçı
Soliter pulmoner nodül
Ali Kadri Çırak
Santral hava yolu darlığında hangi yaklaşım?
Cengiz Özdemir
** Oturum Hedefi: Klinisyenlerin sık karşılaştıkları ortak problemler olan, interstisyel akciğer hastalığında tanısal yaklaşım, soliter pulmoner nodül yaklaşımı ve santral obstrüktif endobronşial lezyonlara yaklaşım klinisyen gözüyle anlatılarak ortak bir yaklaşım belirlenmesi.
Salon 4 Tüberküloz Çalışma Grubu
Tüberküloz ve Göç (PANEL)
Oturum Başkanları: Şeref Özkara, Şerif Kurtuluş
Göç krizi Dünya ve Türkiye
Deniz Mardin
Göçmenlerde tüberküloz kontrolü ve sorunlar
Zeki Kılıçaslan
Tüberküloz kontrol programımız göç krizine cevap verebildi mi?
Erhan Kabasakal
** Oturum Hedefi: Göçün tüberküloz üzerine etkileri, yaşam standartlarının düzeltilmesinin sağlayacağı faydalar, göçmenlerde tüberküloz kontrolünde yaşanan zorluklar, mevcut politikalar ile göçmenlerde tüberküloz tedavisinde neler yapıyoruzu tartışmak.
Salon 5 Sağlık Politikaları Çalışma Grubu
Tıpta Algoritmik Zeka Kullanımı (YUVARLAK MASA)
Oturum Başkanları: Sedat Altın, Osman Elbek
Olanakları ve sorunları ile algoritmik zeka
Alper Selver
Dijitalleşen beden
Ferda Keskin
Etik sorunlar
Yeşim Işıl Ülman
** Oturum Hedefi: Algoritmik zeka kavramını ve tıptaki kullanım alanları konusunda bilgi edinmek, hayatı nicelikleştiren uygulamaların sağlık üzerindeki etkilerini öğrenmek, algoritmik zeka konusunda yaşanan etik tartışmalar ve sorunlar konusunda bilgi edinmek.
Salon 6 Çalıştay 4

Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu
Çocuklarda İnhaler ve Nebülizatör Cihazların Kullanımı
Yasemin Gökdemir
Salon 7 Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 12
Oturum Başkanları: Salih Topçu, Ali Kılıçgün
SS-129 – SS-138
Salon 8 Akciğer Patolojisi – Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 13
Oturum Başkanları: Füsun Alataş, İrem Hicran Özbudak
SS-139 – SS-148
11:15 – 11:30
Ara
11:30 – 12:30
Salon 1 UYDU SEMPOZYUM – 7
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Uzman Görüşleri
Oturum Başkanı: Gül Öngen
Athol Wells, Haluk Türktaş
Salon 2 UYDU SEMPOZYUM – 8
KTEPH Aklımda
Oturum Başkanı: Gülfer Okumuş
Tartışmacılar: Bedrettin Yıldızeli, Cihangir Kaymaz, Gülfer Okumuş, Hakkı Tankut Akay, , Koray Hekimoğlu
Salon 4 Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu
Klinikte Sık Karşılaştığımız Hastalıklarda Son Gelişmeler (PANEL)
Oturum Başkanları: Elif Dağlı, Yasemin Gökdemir
Kronik öksürük: Tanı, yönetim algoritması ve yeni tedaviler
Fazilet Karakoç
Tüberküloz tanısındaki yenilikler ve biyobelirteçler
Ayşen Bingöl
Kistik  fibrozis modülator tedavilerinde son gelişmeler
Deniz Doğru Ersöz
** Oturum Hedefi: Çocuk göğüs hastalıkları polikliniklerinde en çok karşımıza çıkan problemlerden biri olan kronik öksürük yeni tanı yöntemleri, izlem ve yeni tedaviler açısından her yönüyle gözden geçirilmesi,   çocukluk çağında birçok semptomu ve radyolojik bulguları diğer hastalıklarla sık karışan, bu nedenle tanı koymakta zorluklar çektiğimiz tüberküloz hastalığında yeni tanı yöntemleri ve tanı koymamızı kolaylaştırabilecek biyobelirteçler tartışılması,  henüz ülkemizde erişim imkanı bulamasak da kistik fibrozis tedavisinde çok umut vaadeden modülatör ilaçlarla tedavideki son gelişmeler aktarılması.
Salon 5 Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu
Ülkemizde Göğüs Cerrahisi Pratiğinde Teknoloji Kullanımı (PANEL)
Oturum Başkanları: Şükrü Dilege, Fahri Oğuzkaya
Özel Hastane
Erdal Okur
Kamu Hastanesi
Reha Çelik
** Oturum Hedefi: Ekonomik sıkıntıların özel hastane ve kamu hastanesi göğüs cerrahi kliniklerine yansımasının ve çözüm yollarının tartışılması.
Salon 7 Tüberküloz – Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 14
Oturum Başkanları: Gündeniz Altıay, Pervin Korkmaz Ekren
SS-149 – SS-158
Salon 8 KOAH Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 15
Oturum Başkanları: Alev Gürgün, Aylin Özgen Alpaydın
SS-159 – SS-168
12:30 – 13:30
Öğle Yemeği
13:30 – 15:30
Salon 1 ANA OTURUM – 2
Akciğer Sağlığında ve Hastalıkta Beslenme ve Mikrobiyom
Oturum Başkanları: A. Fuat Kalyoncu, Ioana Agache
Mikrobiyom manipülasyonu ve akciğer sağlığı: Gerçekler veya masal
Ener Çağrı Dinleyici
Ağır astımda diyetin rolü
Ioana Agache
Solunum hastalıklarında omega 3 yağ asidleri, eikosopentanoik asit (EPA) ve dokosaheksanoik asit (DHA)’in etkileri
Esmaeil Mortaz
13:30 – 14:15
Salon 2 Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
GÜNCEL ÖNERİ: Klinik Sorunlarda Neler Değişti? (REHBER)
Oturum Başkanları: Numan Ekim, Gökhan Çelik
ESC / ERS pulmoner emboli rehber özeti
Gülfer Okumuş   
İnterstisyel akciğer hastalığı tanı ve takibinde sık yapılan hatalar (uzman deneyimi)
Nesrin Moğulkoç
** Oturum Hedefi: 2019 yılında yayınlanan ESC / ERS Pulmoner emboli rehberinin özetlenmesi ve değişikliklerin aktarılması, intertisyel akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde sık yapılan hataların tartışılması ve konusunda uzman konuşmacıların klinik yaklaşımlarının aktarılması.
Salon 3 Tüberküloz Çalışma Grubu
Tüberküloz ve Göğüs Hastalıklarında Medya İle İlişkiler, Farkındalık Yaratma: Neler Doğru, Neler Yanlış? (YUVARLAK MASA)
Oturum Başkanları: Suha Özkan, Ferhat Çetinkaya
Basının akciğer sağlığının topluma yansıtılmasındaki rolü
Mesude Erşan
Tüberkülozda kamuoyunda olumlu ve olumsuz etki yapan haberler ve medyanın kullanımı
Şeref Özkara
** Oturum Hedefi: Topluma medyanın yanlış bilgi aktarmasını önlemek, dikkat çekmek, güncel bilgilerin doğru aktarılması ile geniş kitlelere ulaşılabilirlik, toplumun dikkatinin çekilmesi sayesinde sağlıkla ilgili yöneticilerin konuya hassasiyetlerinin artırılması.
Salon 4 Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu
Kronik Solunum Hastalıklarının Yönetiminde En Önemli Yapıtaşı Pulmoner Rehabilitasyon (KONFERANS)
Oturum Başkanları: Deniz İnal İnce, Leyla Yılmaz Aydın
Klinik ve fonksiyonel duruma etkisi
İpek Çaylı Candemir
Maliyet etkinlik
Dicle Kaymaz
** Oturum Hedefi: Kronik solunum hastalıklarında pulmoner rehabilitasyonun faydalarını tüm yönleriyle öğrenmek.
Salon 5 Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu
Özel Gruplarda Solunum İnfeksiyonları ve Tedavisi (YUVARLAK MASA)
Oturum Başkanları: Bahar Kurt, Cenk Babayiğit
Geriatrik hastalarda
Dilek Karadoğan Çakmakçı
Gebelerde
Nur Dilek Bakan
İmmunsupresif hastalarda
Pervin Korkmaz Ekren
** Oturum Hedefi: Geriatrik hastalar, gebeler ve immünsüpresif hastalarda alt solunum yolu enfeksiyonlarının klinik özellikleri ve tedavisinin irdelenmesi.
Salon 6 Çalıştay 5

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Difüzyon Ölçümü
Şermin Börekçi
Salon 7 Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 16
Oturum Başkanları: Fazilet Karakoç, Güzin Cinel
SS-169 – SS-175
Salon 8 Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 17
Oturum Başkanları: Sait Karakurt, Aylin Özsancak Uğurlu
SS-176 – SS-182
14:15 – 14:30
Ara
14:30 – 15:30
Salon 2 Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
Tanıdan Tedaviye Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (PANEL)
Oturum Başkanları: Gül Öngen, Tankut Akay
Epidemiyoloji ve tanı
Gülfer Okumuş
Ekokardiyografi ve sağ kalp kateterizasyonu
Cihangir Kaymaz
Hibrid tedavi – Pulmoner endarderektomi
Bedrettin Yıldızeli
Hibrid tedavi – Medikal tedavi
Zeynep Pınar Önen
Hibrid tedavi – Balon anjiyoplasti
Bülent Mutlu
** Oturum Hedefi: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavisinin tüm yönleriyle ele alınıp hastalığın multidisipliner yaklaşımının sunulması.
Salon 3 Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu, KOAH Çalışma Grubu ve Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
Solunum Hastalıklarında Mikrobiyota (PANEL)
Oturum Başkanları: Metin Özkan, Bahadır Berktaş
KOAH ve astımda
Ayşe Bilge Öztürk
Solunum infeksiyonlarında
Hüsnü Pullukçu
Fibrotik hastalıklarda
Nesrin Moğulkoç
** Oturum Hedefi: Kronik solunum yolu hastalıklarında solunum yolları mikrobiyotasında değişiklikler ve hastalık gelişimi ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesindeki önemini tartışmak.
Salon 4 Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu
Yoğun Bakımda Obez Hasta: Neler Farklı? (GÜNCEL KONU)
Oturum Başkanları: Gökhan Çelik, Aylin Özsancak Uğurlu
Yoğun bakım hastasında obezite ve pulmoner komplikasyonları
Emel Eryüksel
Mekanik ventilasyon uygulamaları
Müge Aydoğdu
** Oturum Hedefi: Obez hastalarda; obeziteye bağlı pulmoner komplikasyonları ve farklılıkları vurgulamak ve mekanik ventilasyon uygulamasındaki farlılıkları tartışmak.
Salon 5 Tütün Kontrolü Çalışma Grubu
Yüksek Riskli Gruplarda Tütün Bağımlığı Bırakma Yaklaşımını Nasıl Yaparım? (SEMPOZYUM)
Oturum Başkanları: Seren Arpaz, Rabia E. Ünver
KOAH’lı sigara içende kısa sürede nasıl yanıt alırım
Esra Uzaslan
Gebe hastam sigara içiyor, şimdi ne yapacağız?
Füsun Yıldız
Nüksü engellemeye nasıl yardım ederim?
Ali Nihat Annakkaya
Akciğer kanserli hastam sigarayı bıraksa ne fark eder?
Banu Salepçi
** Oturum Hedefi: Özel ve yaklaşımı özellik getiren hasta gruplarında sigara bırakma tedavisinde güncel literatür bilgilerine göre klinik yaklaşım ve müdahale yöntemlerinin gözden geçirilmesi, sigara bırakma tedavisinde güncel literatür bilgilerine göre klinik yaklaşım ve müdahale yöntemlerinin güncellenmesi.
Salon 6 Çalıştay 6

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
KOAH’da Endobronşial Valf Uygulamaları
Demet Karnak, Turhan Ece
Salon 7 Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 18
Oturum Başkanları: Tansu Ulukavak Çiftçi, Mehmet Ali Habeşoğlu
SS-183 – SS-192
Salon 8 Astım Allerji – KOAH Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 19
Oturum Başkanları: Ebru Çelebioğlu, Hanifi Yıldız
SS-193 – SS-202
15:30 – 15:45
Kahve Arası
15:45 – 16:45
Salon 1 UYDU SEMPOZYUM – 9 
İPF’de Tanıdan Tedaviye Beklentiler
Oturum Başkanı: Haluk Türktaş
Nesrin Moğulkoç, Özlem Kumbasar, Gülfer Okumuş
Salon 2 UYDU SEMPOZYUM – 10 

Ağır Astımdan Hayatımı Geri Aldım

Moderatör: Sevim Bavbek

Konuşmacılar: Gur Levy, Özgür Şahincioğlu, Burcu Yazıcı Elmas

Salon 4 Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu
Çocuk Göğüs Hastalıklarının Öksüzleri (PANEL)
Oturum Başkanları: Nural Kiper, Bülent Karadağ
21. Yüzyılda bronşektazi; Tanı ve yönetimi
Mükremin Er
Çocukluk çağı interstisiyel akciğer hastalıklarında alevlenme, hastalık progresyonu ve tedavi yanıtının değerlendirilmesi
Ralph Epaud
Sistemik ilaçların pulmoner etkileri (Biyolojik ajanlar, kemoterapötikler, radyasyon)
Bülent Karadağ
** Oturum Hedefi: Çocukluk çağında nadir görülmeleri nedeni ile tek tek merkezler olarak deneyimlerimizin daha az olduğu, öksüz hastalıklarımız olarak bilinen bronşektazi, interstisiyel akciğer hastalıkları ve son zamanlarda özellikle romatolojik hastalıklar nedeni ile kullanımları artan ve yan etkilerini takip etmemiz gereken biyolojik ajanlar ve beraberinde diğer kemoterapötikler ve radyasyon gibi sistemik ajanların akciğere etkilerinin tartışılması.
Salon 5 Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu
Akciğer Kanseri Cerrahisinde intraoperatif Zor Durumlar ve Karar Anı (YUVARLAK MASA)
Oturum Başkanları: Hakan Kutlay, Serdar Onat
Negatifleşmeyen cerrahi sınır
Levent Alpay
Sürpriz nodül (parankimal – plevral)
Özgür Samancılar
Kontrol edilemeyen güdük hava kaçağı
Erkmen Gülhan
** Oturum Hedefi: Akciğer kanseri cerrahisinde intraoperatif zor durumlarda nasıl karar verilmesi gerektiğini tartışmak.
Salon 7 KOAH Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 20
Oturum Başkanları: Lütfi Çöplü, Ayşe Baha
SS-203 – SS-212
Salon 8 Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 21
Oturum Başkanları: Pınar Ergün, Filiz Taşdemir
SS-213 – SS-222
16:45 – 17:00
Ara
17:00 – 18:00
Salon 1 Mesleksel Akciğer Hastalıkları ve Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
İPF Gerçekten İdiyopatik midir? (KARŞIT GÖRÜŞ)
Oturum Başkanları: Zeki Kılıçaslan, Serpil Tekgül
İdiyopatiktir
İsmail Hanta
Değildir
Metin Akgün
** Oturum Hedefi: IPF diğer idyopatik hastalıklar gibi ciddi bir sorun olarak devam etmektedir, çok yönlü olarak konunun klinik ve akademik boyutunu irdelemek, idyopatik kelimesinin sorgulamak, konunun mesleki ve çevresel etkilenmelerle ilişkisini irdelemek.
Salon 2 Solunum Sistemi İnfeksiyonları ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu
Yoğun Bakımda İnfeksiyonlar (PANEL)
Oturum Başkanları: Gül Gürsel, Cenk Kıraklı
Fungal İnfeksiyon
Cenk Kıraklı
Viral İnfeksiyon
Hüsnü Pullukçu
** Oturum Hedefi: Yoğun bakım hastalarında gelişen alt solunum yolu enfeksiyonlarının klinik özelliklerinin tanımlanması, yönetim ve tedavileri ile ilgili güncel bilgilerin paylaşılması.
Salon 3 Torasik Onkoloji Çalışma Grubu
GÜNCEL ÖNERİ: Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım (GÜNCEL KONU)
Oturum başkanları: Pınar Çelik, Benan Çağlayan
Moleküler yöntemlerde ve patolojide yenilikler
Nalan Akyürek
Mutasyon pozitifliği neyi değiştirdi?
Ufuk Yılmaz
Akciğer kanserinde immunoterapinin yeri
Şenay Yılmaz
** Oturum Hedefi: Akciğer kanseri tedavisindeki son gelişmeler, moleküler belirteçlerin tedaviye nasıl yön verdiği ve immunoterapinin yerini öğrenmek.
Salon 4 Astım Alerji Çalışma Grubu
GÜNCEL ÖNERİ: Ulusal Astım Rehberi – Ağır Astım (UZLAŞI RAPORU)
Oturum Başkanları: Feyza Erkan, Zeynep Mısırlıgil
Ağır astım tanımı ve fenotipler
İ. Kıvılcım Oğuzülgen
Fenotipe göre tanı
Berrin Ceyhan
Fenotipe göre tedavi
Sevim Bavbek
** Oturum Hedefi: Ağır astım tanı ve tedavisi konusunda güncel yaklaşımlar konusunda bilgi aktarmak ve farkındalığı arttırmak.
Salon 5 Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu
Kadın ve Kanser (PANEL)
Oturum Başkanları: Serir Özkan, Neslihan Köse
Kadınlarda akciğer kanseri: Dünya çapında artıyor mu?
Birsen Ocaklı
Kadınlarda metastatik akciğer kanserlerine bakış
Gülru Polat
Hasta hikayeleri: Kansersiz olma yolunda yürürken
Cahide Filiz Küçüktepe
** Oturum Hedefi: Kadınlarda primer ve metastatik akciğer kanserinde tanı ve tedavide, klinik seyirde cinsiyet farklılıklarını tartışmak.
Salon 6 Çalıştay 7

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
İmpuls Ossilometri ile Küçük Hava Yolu Değerlendirmesi
Aslı Görek Dilektaşlı
Salon 7 Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 22
Oturum Başkanları: Benan Müsellim, Züleyha Bingöl
SS-223 – SS-232
Salon 8 Tütün Kontrolü – Sağlık Politikaları Çalışma Grubu
Sözlü Bildiri – 23
Oturum Başkanları: Banu Salepçi, Yavuz Havlucu
SS-233 – SS-242
19:30 – 22:00 
Salon 10 Air Q+ Eğitimi

Kayıhan Pala

17 Ekim 2020, Cumartesi

07:30 – 08:20
Salon 1 Erken Kariyer Görev Grubu
*Yeni Oturum!

Erken Kariyer Görev Grubu Toplantısı
Oturum Başkanları: Szymon Skoczynski, Dilek Karadoğan Çakmakçı
TTD Erken kariyer grubu nasıl kuruldu?
Dilek Karadoğan Çakmakçı
ERS Erken kariyer grubu ve bilimsel işbirliği için fırsatlar
Szymon Skoczynski
Erken kariyer grubu üyelerinden seçilmiş makaleler
Canan Gündüz Gürkan, Tuğba Şişmanlar Eyüpoğlu, Dorina Esendağlı, Fatma Tokgöz Akyıl
** Oturum Hedefi: TTD ve ERS Erken Kariyer Görev Grupları hakkında bilgi edinmek ve ortak proje ve iş birlikleri seçeneklerini tanımak.
Salon 2 Torasik Onkoloji Çalışma Grubu
Sitopatolojide Sito-Histo Korelasyonu ve Yardımcı & Moleküler Analiz (Lungen Clinic Deneyimi) (PANEL)
Oturum Başkanları: Oya Kayacan, Demir Kürşat Yıldız
Benign, malign plevral efüzyonlar ve immünositolojik analiz
Hatice Elmas
Küçük hücreli dışı akciğer karsinomunun eşleştirilmiş sitolojik ve histolojik örneklerinin PD-L1 ekspresyonu (Sitopatolojide moleküler analiz)
Lea van der Linde
Torakoskopik biyopsilerin dokundurma sitolojisi
Ralf Heine
EBUS ve EUS rehberli FNA’nın tanısal değeri (Lungen Clinic deneyimi)
Lutz Welker
** Oturum Hedefi: Sitopatolojik değerlendirmede güncel konuların aktarılması.
Salon 3 *Yeni Oturum!
TORAKS 2020’de Dikkat Çekenler Oturumu
Oturum Başkanları: Mehmet Polatlı, Bahadır Berktaş
Tartışmacılar: Ayşe Yılmaz, Serhat Erol, Özge Yılmaz, Atilla Akkoçlu
MS-001: Ağır KOAH Alevlenmelerinde 30 ve 90 Günlük Yeniden Hastane Başvuru Oranlarının Değerlendirilmesi: TTD KOAH Çalışma Grubu
Ayşe Baha
MS-015: İdiyopatik pulmoner fibrozis tanılı hastalarda MUC5B ve TERT genleri varyantlarının incelenmesi
Ayşe Ödemiş
MS-016: Makine öğrenmesi kullanılarak pulmoner emboli tanısı için karar destek algoritması: ön rapor
Elvan Burak Verdi
** Oturum Hedefi: 2020 yılında akciğer sağlığına yönelik dikkat çeken bilimsel araştırmaları dinleyerek yeni araştırmalar için ilham edinmek.
08:20 – 08:30
Ara
08:30 – 10:00
Salon 1 Astım Alerji Çalışma Grubu
Gen & Çevre ve Astım: Avrupa ve Göçmenlerde Astım (PANEL)
Oturum Başkanları: Selma Metintaş, Ahmet Uğur Demir
Astımda kişiselleştirilmiş tedavi; etnik ve kültürel geçmişin rolü
Metin Keren
Avrupa’da yaşayan Türk göçmenlerde astım
A. Fuat Kalyoncu
Astımın ortaya çıkmasında gen & çevre etkileşiminde güncel gelişmeler
Emel Kurt
** Oturum Hedefi: Astımda etnik farkların klinik yansımalarını tartışmak, astım patogenez, takip ve tedavisinde gen ve çevre faktörlerini tartışmak.
Salon 2 Tüberküloz Çalışma Grubu ve Klinik Araştırmalar Çalışma Grubu
Granülomatöz Hastalıklarda Ayırıcı Tanı (TORAKS BÜYÜK VİZİTTE)
Oturum Başkanları: Çiğdem Biber, Onur Fevzi Erer
Tartışmacılar: Oğuz Uzun, Gündeniz Altıay, Figen Demirkazık, İrem Hicran Özbudak
Metastatik lezyonlarla gelen bir olgu
Ahmet Görkem Er
Granülomatoz hastalık nerede?
İrem Şerifoğlu
Granülomun mu var derdin var
Güngör Ateş
Nakil hastasında granülom
Dorina Esendağlı
** Oturum Hedefi: Granülomatöz inflamasyon ayırıcı tanı yapılması, tanı ve tedavi karmaşasına ışık tutmak.
Salon 3 Sağlık Politikaları Çalışma Grubu
Sürdürülebilir Kalkınma ve Akciğer Sağlığı (PANEL)
Oturum Başkanları: Elif Dağlı, Yavuz Havlucu
Sürdürülebilir kalkınma ve sağlık
Osman Elbek
Tütün endüstrisi ve sürdürülebilirlik
Aslı Görek Dilektaşlı
Çevre Kirliliği ve sürdürülebilirlik
Ali Kocabaş
** Oturum Hedefi: Kalkınma ile sağlık arasındaki ilişki konusunda bilgi edinmek, tütün endüstrisinin sürdürülebilir kalkınma kavramı üzerinden geliştirdiği taktikleri öğrenmek, sürdürülebilirlik kavramı ile çevre kirliliği arasındaki ilişki konusunda bilgi edinmek.
Salon 4 Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu
Enerji: Fosil Yakıt, Nükleer Doğru Akıp Giderken Kaybolan Çevre ve Biz (PANEL)
Oturum Başkanları: Osman Nuri Hatipoğlu, Sebahat Genç
Fosil yakıtlarına mecbur muyuz? Başka enerji kaynakları
Özgür Gürbüz
Ya nükleer santraller? Çernobil’den Akkuyu’ya
Önder Algedik
Fosil yakıtlar ve sağlığımız
Nilüfer Aykaç
Biyoçeşitlilik, ekoloji ve endüstrileşme
Beyza Üstün
** Oturum Hedefi: Fosil yakıtların sağlığımız üzerindeki olumsuz etkilerini irdelemek, fosil yakıtlar dışında kullanılabilecek diğer enerji kaynaklarını öğrenmek, nükleer santrallerin tüm dünya coğrafyası üzerindeki etkilerini tartışmak, endüstrinin ekoloji ve biyoçeşitlilik üzerine etkisi var mıdır sorusuna cevap bulmak.
Salon 5 Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu ve KOAH Çalışma Grubu
Akciğer Kanseri ve KOAH Birlikteliğinde Pulmoner Rehabilitasyonun Yeri (PANEL)
Oturum Başkanları: Sema Savcı, Dicle Kaymaz
Tartışmacılar: Lütfiye Kılıç , İpek Çaylı Candemir, Seray Hazer, Alev Gürgün
Olgu yönetimi
Şenay Yılmaz
Preoperatif pulmoner rehabilitasyon
Filiz Taşdemir
Cerrah gözüyle pulmoner rehabilitasyonun operabilite ve postoperatif komplikasyonlara etkisi
Seray Hazer
** Oturum Hedefi: Akciğer kanseri ve KOAH birlikteliği olan hastayı yönetmeyi öğrenmek.
Salon 6 Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu
Bir Aşı Üç Fayda! (PANEL)
Oturum Başkanları: Abdullah Sayıner, Oğuz Kılınç
Kronik akciğer hastalıklarında pnömokok aşısının yeri ve önemi
Abdullah Sayıner
Hekimin günlük pratiğinde pnömokok aşılamasının yeri ve önemi
Oğuz Kılınç
Göğüs dal hastanelerinde örnek aşı modelleri kurma ve uygulama
Zuhal Karakurt, Enver Yalnız
10:00 – 10:15
Ara
10:15 – 11:15
Salon 1 Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu
Türkiye’nin Havası: Bugün, Gelecek ve Riskler (YUVARLAK MASA)
Oturum başkanları: Haluk Celaleddin Çalışır, Berker Öztürk
Türkiye’de hava kirliliği kaynakları ve riskler
Sebahat Genç
Hava kirliliği ve geleceğimiz
Pelin Duru Çetinkaya
İç ortam kirliliği ve sağlık
Ela Erdem Eralp
Türkiye’de hava kirliliği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi
** Oturum Hedefi: Türkiye’de hava kirliliğinin nedenleri ve olumsuz etkilerini öğrenmek, Türkiye’de hava kirliliğinin ciddiyetini ve gelecekte hava kirliliğine bağlı bizleri neler bekliyoru tartışmak, iç ortam kirliliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerini öğrenmek.
Salon 2 Tütün Kontrolü Çalışma Grubu
Cumhuriyet Tarihinin Satış Rekoruna Nasıl Ulaştık? (YUVARLAK MASA)
Oturum Başkanları: Elif Dağlı, Ökkeş Gültekin
Tütün kontrolünde Türkiye nerede?
Toker Ergüder
Bırakma tedavisinde ne yapıyoruz?
Atilla Uysal
Nerede yanlış yaptık?
Filiz Çağla Uyanusta Küçük
** Oturum Hedefi: Ulusal tütün kontrol politikalarının irdelenmesi, ücretsiz ilaç dağıtım kampanyalarının etkinliğinin değerlendirilmesi, ulusal tütün kontrol politikalarımız nasıl iyileştirilebilir? konularını araştırmak.
Salon 3 Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Tartışmalı Durumlar (KARŞIT GÖRÜŞ)
Oturum Başkanları: Gül Öngen, Oya Kayacan
Olası UIP İPF’dir
Haluk Türktaş
Olası UIP İPF değildir
Oğuz Uzun
Bağ dokusu hastalıklarına bağlı UIP’de antifibrotik verilmeli
Levent Tabak
Bağ dokusu hastalıklarına bağlı UIP’de antifibrotik verilmemeli
Benan Müsellim
** Oturum Hedefi: İnterstisyel akciğer hastalıklarında cevabı net olmayan konuların tartışılması ve konuyla ilgili güncel verilerin aktarılması.
Salon 4 Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu
Spesifik Hasta Gruplarında Uyku Apnesinin Yönetimi (YUVARLAK MASA)
Oturum Başkanları: Oya İtil, Asena Aydın
Koroner yoğun bakımda
Neşe Dursunoğlu
Gebelikte
Tansu Ulukavak Çiftçi
Kanserli hastada
Nejat Altıntaş
** Oturum Hedefi: Spesifik hasta gruplarında uyku apnesinin Yönetimine dair klinik pratiğin geliştirilmesi.
Salon 5 Akciğer Nakli Çalışma Grubu ve KOAH Çalışma Grubu
KOAH’da Akciğer Nakli (YUVARLAK MASA)
Oturum Başkanları: Songül Büyükkale, Erdal Yekeler
Akciğer nakli endikasyon ve kontrendikasyonları
Mustafa Vayvada
Cerrahi teknik ve komplikasyonlar
Erdal Yekeler
Olgular üzerinden izlem kısa ve uzun dönem sonuçlar
Fatma Çiftçi
** Oturum Hedefi: KOAH’da akciğer nakli zamanlaması ve sürecin yönetimi ile ilgili literatür bilgileri ve klinik deneyimin aktarılması.
Salon 6 *Yeni Oturum!
TODx Bilimsel
Uyanın Artık!
Çağlar Çuhadaroğlu
Kim Bu Virüsler? Nereden ve nasıl çıkıyorlar?
Abdullah Sayıner
Çevresiz bir Dünya nasıl önlenir?
Elif Dağlı
KOAH’ta 3,2,1,0
Nurdan Köktürk
** Oturum Hedefi: “Akciğer sağlığını korumak için çevre riskleri azaltılabilir mi?” ve “solunum sistemi hastalıklarında deneyime dayalı uygulamalar nelerdir?” sorularının cevaplarını tartışmak.
11:15 – 11:30
Kahve Arası
11:30 – 12:30
Salon 1 Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
Pulmoner Emboli Tedavisinde Tartışmalı Durumlar (KARŞIT GÖRÜŞ)
Oturum Başkanları: Orhan Arseven, Elif Yılmazel Uçar
Yüksek riskli pulmoner emboli olgularında trombolitik tedavi tam doz uygulanmalı
İsmail Hanta
Yüksek riskli pulmoner emboli olgularında trombolitik tedavi yarı doz uygulanmalı
Füsun Topçu
Kanser hastalarında konvansiyonel tedavi yapılmalı
Zeynep Pınar Önen
Kanser hastalarında pulmoner emboli tedavisi yeni oral antikoagulanlarla yapılabilir
Gülfer Okumuş
** Oturum Hedefi: Pulmoner emboli tedavisinde tartışmalı olan konuların tartışılması ve konuyla ilgili güncel verilerin aktarılması.
Salon 2 Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu
GÜNCEL ÖNERİ: TGP Rehberinde Yenilikler  (UZLAŞI RAPORU)
Oturum Başkanları: Abdullah Sayıner, Şükran Atikcan
Tanıda yenilikler
Metin Özkan
Sınıflamada yenilikler
Ayşın Şakar Çoşkun
Tedavide yenilikler
Abdullah Sayıner
** Oturum Hedefi: Güncellenen rehberlerde toplumda gelişen pnömonilerdeki değişikliklerin tartışılması.
Salon 3 *Yeni Oturum!
Günlük Pratikte
Oturum Başkanları: Sedat Altın, Göksel Altınışık Ergur
Yeni oral antikoagülanlar
Nursel Türkoğlu Selçuk
Antifibrotikler
İrem Şerifoğlu
Girişimsel tedavi
Nevra Güllü Arslan
** Oturum Hedefi: Solunum sistemi hastalıklarında, son dönemde, günlük pratikte karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak.
Salon 4 Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu ve Çevre ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu
Jeotermal Enerjiye Bağlı Çevre ve Halk Sağlığı Sorunları (PANEL)
Oturum Başkanları : Fatma Evyapan, Peri Arbak
Jeotermal enerjiye bağlı çevre sorunları
Cavit Işık Yavuz
Jeotermal enerjiye bağlı akciğer sağlığı sorunları
Çağla Pınar Taştan
Jeotermal enerji üretiminde halkın görüşleri
İlknur Başer
** Oturum Hedefi: Ülkemiz için giderek artan bir sorun olan jeotermal enerjinin çevre üzerine olan etkilerini irdelemek, vücuda dış etkenlerin en büyük giriş yolu olan solunum sistemi üzerine zararlarını ortaya koymak, bu konuda halkımızda farkındalığı arttırmak için neler yapılabileceğini tartışmak.
Salon 5 Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu
Mediastinal Lezyonlarda Püf Noktalar (YUVARLAK MASA)
Oturum Başkanları: Mehmet Bilgin, Recep Demirhan
Timik lezyonlar ve solunumsal komplikasyonlar
Zuhal Karakurt
Mediastinal lezyonlarda cerrahi ayrıntılar
Berker Özkan
** Oturum Hedefi: Mediastinal lezyonların özellikle de timoma ve myastenia gravisli hastaların preop ve postop yönetiminin tartışılması.
Salon 6 Kronik Öksürüğe ERS Uzlaşısı Işığında Klinik Yaklaşım
Oturum Başkanları: Adile Berna Dursun, Nihal Başay
Üst solunum yoluna bağlı kronik öksürük
Ozan Bağış Özgürsoy
Alt solunum yoluna bağlı kronik öksürük
Leyla Pur Özyiğit
Solunum dışı nedenler
Nazire Uçar 
12:30 – 13:30
Öğle Yemeği
13:30 – 15:30
Salon 1 ANA OTURUM – 3

Coronavirus (COVID – 19); Nereden ve Nasıl Geldi, Nereye Gidecek?

Oturum Başkanları: Eyüp Sabri Uçan, Cenk Babayiğit

Salgının ortaya çıkışı, seyri

Alpay Azap

Gripten Pnömoni ve ARDS’ye

Abdullah Sayıner

İlaç ve aşı geliştirme çalışmaları

Önder Ergönül

13:30 – 14:15
Salon 2 Astım Alerji Çalışma Grubu
Astımda Biyobelirteçler ve Hedefe Yönelik Tedavi (PANEL)
Oturum Başkanları: Füsun Yıldız, Betül Ayşe Sin
Astımda klinikte kullanılabilecek biyobelirteçler ve saptama yöntemleri
Rene Lutter
Astımda hedefe yönelik tedavi
Ebru Çelebioğlu
** Oturum Hedefi: Astım yönetiminde biyobelirteçlerin yerini tartışmak ve vurgulamak, astım kişiselleştirilmiş ve hedefe yönelik tedavi seçeneklerini tartışmak.
Salon 3 Tütün Kontrolü Çalışma Grubu
Tütün Kontrolünde Truva Atı: Zarar Azaltma (YUVARLAK MASA)
Oturum Başkanları: Ali Kocabaş, Atilla Uysal
Tartışmacılar: Müşerref Pervin Tuba Durgut, Elif Dağlı
Zarar azaltma çelişkisi
Funda Öztuna
Yeni nesil tütün ürünleri sağlığa zararlıdır
Cengiz Özge
Hedefimiz duman mı, tütün mü, yoksa?
Elif Dağlı
** Oturum Hedefi: Tütün kontrolünde “zarar azaltma” çelişkisinin tanımlanması, tütün kontrolünde “zarar azaltma”, yeni tehditlere geçiş kapısı olabilir mi? konularını tartışmak.
Salon 4 Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Obstrüktif Havayolu Hastalıklarında Bronkoskopik Yeni Tedavi Yaklaşımları (BU YIL NE DEĞİŞTİ?)
Oturum Başkanları: Ömer Özbudak, Ethem Yıldız
KOAH
Turhan Ece
Astım
Meltem Tor
** Oturum Hedefi: Klinisyenlerin sık karşılaştıkları ortak problemler olan, interstisyel akciğer hastalığında tanısal yaklaşım, soliter pulmoner nodül yaklaşımı ve santral obstrüktif endobronşial lezyonlara yaklaşım klinisyen gözüyle anlatılarak ortak bir yaklaşım belirlenmesi.
Salon 5 Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu ve Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
Pulmoner Tromboembolide  Cinsiyete Bağlı Farklılıklar  (PANEL)
Oturum Başkanları: Göksel Altınışık Ergur, Utku Tapan
Pulmoner tromboemboli belirtilerinde ve tanıda cinsiyet farklılıkları
Ege Güleç Balbay
Pulmoner tromboemboli tedavisinde cinsiyet farklılıkları
Süreyya Yılmaz
** Oturum Hedefi: Pulmoner tromboemboli belirti, tanı ve tedavisinde cinsiyete dayalı farklılıklar konusunda bilgi edinmek, gebe tromboemboli olgu sunumu üzerinden interaktif ortamda klinik pratikte karşılaşılan zorluklara yanıt aramak.
14:15 – 14:30
Ara
14:30 – 15:30
Salon 2 Torasik Onkoloji Çalışma Grubu ve Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu
Oligometastatik Hastalığın Tedavisi Cerrahidir / Cerrahi Değildir (KARŞIT GÖRÜŞ)
Oturum Başkanları: Sevin Başer Öncel, Serhan Tanju
Oligometastatik hastalığın tedavisi cerrahidir
Tunç Laçin
Oligometastatik hastalığın tedavisi cerrahi değildir
İsmail Savaş
** Oturum Hedefi: Oligometastatik akciğer kanserinde cerrahinin yerini tartışmak.
Salon 3 Tüberküloz Çalışma Grubu
Tüberküloz Koruyucu Tedavisinde İzoniazid mi, Rifampisin mi? (KARŞIT GÖRÜŞ)
Oturum Başkanları: Derya Öztomurcuk, Fikret Kurhan
Tüberküloz koruyucu tedavisinde izoniazid
Uğur Özçelik
Tüberküloz koruyucu tedavisinde rifampisin
Şeref Özkara
** Oturum Hedefi: Latent tüberküloz enfeksiyon tedavisini en uygun hangi hastalarda nasıl yapacağızı aydınlatmak.
Salon 4 Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
Sarkoidoz Tanı ve Tedavisinde Yaşadığımız Zorluklar (TORAKS BÜYÜK VİZİTTE)
Oturum Başkanları: Levent Tabak, Özlem Özdemir Kumbasar
Tartışmacılar: Göksel Altınışık Ergur, Kayhan Çetin Atasoy, Çiğdem Biber, Funda Demirağ
Sarkoidoz olgu 1 (tanı zorluğu)
Süreyya Yılmaz
Sarkoidoz olgu 2 (tedavi zorluğu)
Miraç Öz
Sarkoidoz olgu 3 (ekstrapulmoner sarkoidoz)
Serhat Erol
** Oturum Hedefi: Sarkoidoz olgularının tanı ve tedavisinde yaşanılan zorlukların olgularla aktarılması deneyimli bir ekip tarafından tartışılıp günlük pratikte faydalı olacak uzman görüşlerinin aktarılması.
Salon 5 KOAH Çalışma Grubu
KOAH Tedavisinde Biyolojik Ajanların Rolü (KARŞIT GÖRÜŞ)  
Oturum Başkanları: Ali Kocabaş, Nurdan Köktürk
KOAH tedavisinde biyolojik ajanların yeri var
Alev Gürgün
KOAH tedavisinde biyolojik ajanların yeri yok
Mehmet Polatlı
** Oturum Hedefi: KOAH tedavisinde biyolojik ajanların yerini tartışmak.
Salon 6 Çalıştay 8

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Bronşiyal Termoplasti
Cantürk Taşcı
15:30 – 15:45
Kahve Arası
15:45 – 16:45
Salon 1 Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu ve Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu
Yoğun Bakımda Pnömoni Tanı ve Tedavi Yönetiminde C- Reaktif Protein mi? Prokalsitonin mi? (KARŞIT GÖRÜŞ)
Oturum Başkanları: Cenk Kıraklı, Serpil Öcal
Prokalsitonin
Aylin Özsancak Uğurlu
C-reaktif protein
Aykut Çilli
** Oturum Hedefi: Pnömoni tanı ve tedavi takibinde prokalsitoninin ve c- reaktif proteinin yerini tartışmak.
Salon 2 Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu
Akciğer Hastalıkları Patogenezinde ve Tedavisinde Yeni Ne Var? (PANEL)
Oturum Başkanları: Hasan Bayram, Özge Yılmaz
KOAH tedavisine yaklaşımda yeni perspektifler
Ali Önder Yıldırım
Akciğer yaşlanmasında ve KOAH’ta hücresel metabolik değişiklikler
İrfan Rahman
Akciğer hastalıklarında, kök hücre ve rejeneratif tıp yaklaşımları
Saverio Bellusci
** Oturum Hedefi: KOAH tedavisine yaklaşımdaki yeni bakış açıları ve gelişmeleri gözden geçirmek, akciğer yaşlanması ve KOAH’ta rol oynayan temel hücresel metabolik değişiklikler konusunda güncel literatür bilgisini irdelemek, akciğer hastalıklarında kök hücre ve rejeneratif tıp yaklaşımları konusundaki güncel gelişmeleri paylaşmak amaçlanmıştır.
Salon 3 Sağlık Politikaları Çalışma Grubu
Karıncayı “Bile” İncitmem: İncinen Uzman Hekimler (YUVARLAK MASA)
Oturum Başkanları: Ali Kocabaş, Haluk Celaleddin Çalışır
“Bile”: Dil nezaket yaparken incitir
Özen Beltan Demir
Karınca: Maraba uzman hekimler
Erhan Oğur
Akademisyen değil uzmanlık örgütü olarak Türk Toraks Derneği
Ayhan Varol
** Oturum Hedefi: Egemen içselleştirilmiş kültürün dile yansımaları konusunda bilgi edinmek, ikinci basamakta çalışan uzman hekimlerin TTD bünyesindeki statüsel sorunlarını öğrenmek, TTD’nin üyelerine bakışı ve hiyerarşik statüsel konumlarına ilişkin geliştirdiği politikaları öğrenmek.
Salon 4 Astım Alerji Çalışma Grubu
Astımda Basamak Tedavisinde Güncel Gelişmeler (PANEL)
Oturum Başkanları: Gülfem Çelik, Nimet Aksel
Basamağın ilk adımlarından başlayarak  KİT (kurtarıcı ve idame tedavi) uygulaması
Haluk Türktaş
Basamak 4 ve 5’te kullanılan IKS/LABA dışı non fenotipik tedaviler
Gül Karakaya
Basamak inme (KİT ve konvansiyonel basamak yaklaşımı)
Füsun Kalpaklıoğlu
** Oturum Hedefi: Astım tedavisinde klinik pratikte uygulanan basmak tedavisi ve farklı yaklaşımlar hakkında bilgi güncellemesi yapmak.
Salon 5 Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu
Akciğer Kanseri Cerrahisinde Rehberlere Uyum (KARŞIT GÖRÜŞ)
Oturum Başkanları: Salih Topçu, Feridun Işık
Ameliyatımı rehbere göre yaparım
Ilgaz Doğusoy
Ameliyatımı rehbere göre yapmam
İrfan Taştepe
** Oturum Hedefi: Akciğer kanseri cerrahi tedavisinin ileri düzeyde yapıldığı ülkemizde, tedavi rehberlerinin cerrahların operasyon kararı ve şekli üzerinde ne kadar etkili olduğunu konunun duayen hocaları birlikte akademik düzeyde tartışmak.
Salon 6 Sağlık Politikaları Çalışma Grubu ve Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu

Gerçek Bir Salgın mı? Salgın Analizi ile Yeni Koronavirüs (COVID-19) (PANEL)

Oturum Başkanları: Cenk Babayiğit, Füsun Öner Eyüboğlu

Bu salgında neler oldu? Neler doğru neler yanlış ya da eksik yapıldı?

Füsun Öner Eyüboğlu

Ne fırsatlar ortaya çıktı?

Hüsnü Pullukçu

Tehditler: Bu son salgın değil

Osman Elbek

16:45 – 17:00
Ara
17:00 – 18:30
Salon 1 KAPANIŞ

18 Ekim 2020, Pazar

08:30 – 09:30
Salon 6 Akılcı İlaç Oturumu
Oturum Başkanları: Gaye Ulubay, Ethem Yıldız
Lütfiye Kılıç
09:30 – 11:30
Salon 6 Kongreden eve ne götürüyorum?
Oturum Başkanı: Gaye Ulubay
Aslı Görek Dilektaşlı