14 Ekim 2020

SAAT Kurs Başkanları: Cengiz Özge, Banu Salepçi
08.00 – 08.30 Açılış konuşmaları, tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test

Cengiz Özge

08.30 – 09.00 Tütün kontrolünde ulusal ve küresel perspektif, güncel tütün verileri ne söylüyor?
Elif Dağlı
09.00 – 09.20 Tütün Kontrol Çevre Sözleşmesi etki değerlendirme çalışması
Efza Evrengil 
09.20 – 09.40 Tütün Kontrol Çevre Sözleşmesi’nin küresel sigara tüketimine etkisi
Pınar Pazarlı Bostan
09.40 – 10.00 Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi ve MPOWER: Hangisi, neden?
Filiz Çağla Uyanusta Küçük
10.00 – 10.15 Yeni tütün ürünleri, yeni tehditler
Cengiz Özge
10.15 – 10.30 E-sigara, ısıtılmış tütün ürünleri: Uluslararası dernekler ve Türk Toraks Derneği ne diyor?
Pelin Duru Çetinkaya
10.30 – 10.45 Kahve Arası
10.45 – 11.00 Endüstrinin ayak izleri (endüstri destekli vakıflar ve faaliyetleri)
Banu Salepçi
11.00 – 11.15 Vergi ve fiyatlandırma politikası ve Sağlığa Evet Derneği Tütün Endüstrisi Müdahele Endeksi Raporu
Efza Evrengil
11.15 – 11.30 Düz paket ve tütün mamülleri etiket yönetmeliği değişikliği
Seyhan Us Dülger
11.30 – 11.45 Tütünsüz Üniversite hedefi için adımlar
Dilek Aslan
11.45 – 12.00 Tütünsüz Üniversite ve Türkiye’de uygulama örnekleri
Fisun Sözen
12.00 – 12.15 Ne yapmalı?
Aslı Görek Dilektaşlı
12.15 – 12.30 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

Elif Dağlı

SAAT Kurs Başkanları: Ömür Aydın, Metin Keren
08.00 – 08.30 Açılış konuşmaları

Ömür Aydın

08.30 – 09.00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test

Metin Keren

09.00 – 09.20 Alerji nedir? Astımda alerjinin önemi
Özlem Göksel
09.20 – 09.40 Astımlı hastada alerjiye yönlendiren anamnez ve muayene bulguları
Ömür Aydın
09.40 – 10.00 Alerjide invivo tanı testleri
Dane Ediger
10.00 – 10.20 Alerjide invitro tanı testleri
Serhat Çelikel
10.20 – 10.30 Tartışma
10.30 – 10.45 Kahve Arası
10.45 – 11.05 Astım ve alerjik rinit birlikteliği
Bilun Gemicioğlu
11.05 – 11.25 Astımlı hastada ilaç alerjisi
Leyla Pur Özyiğit
11.25 – 11.45 Astımda ürtiker ve anjioödem
Yavuz Selim Demirel
11.45 – 12.05 Astımda anaflaksi
Öznur Abadoğlu
12.05 – 12.30 Tartışma
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 13.50 Öksüren astımlı hastaya yaklaşım
Zeynep Çelebi Sözener
13:50 – 14:10 Astımda eozinofiliye yaklaşım
Gülden Paşaoğlu Karakış
14.10 – 14.30 Astımda Total IgE yüksekliğine yaklaşım
Metin Keren
14.30 – 14.50 Alerjik astım ve rinitte primer ve sekonder korunma
Rana Işık
14.50 – 15.10 Alerjik astımlı hasta nasıl tedavi edilmeli?
Ferda Öner Erkekol
15.10 – 15.30 Tartışma
15.30 – 16.00 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

SAAT Kurs Başkanları: Pınar Ergün, Dicle Kaymaz
Konsey Görevlileri: Elif Özarı Yıldırım, İpek Özmen, Filiz Taşdemir, Sibel Üner, Fatma Şengül
08.00 – 08.30 Açılış konuşmaları
08.30 – 09.00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
09:00 – 09:45 KOAH’lı hastada pulmoner rehabilitasyon
Bronşektazi’li hastada pulmoner rehabilitasyon
İlkay Yılmazer
09:45 – 10:30 Nöromusküler hastada pulmoner rehabilitasyon
Kifoskolyozu olan hastada pulmoner rehabilitasyon
Hatice Kılıç
10.30 – 10.45 Kahve Arası
10.45 – 12.00 Pratik Uygulama

Sabri Serhan Olcay

12.00 – 12.30 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

SAAT Kurs Başkanları: Muzaffer Metintaş, Toros Selçuk
13.30 – 14.00 Açılış konuşmaları, tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
14.00 – 14.20 Tanısal plevral sıvı belirteçleri
Öner Dikensoy
14.20 – 14.40 İnvaziv tanısal yaklaşım
(Torasentez, Kapalı Plevra İğne Biyopsileri, Görüntüleme Eşliğinde Biyopsiler)
Muzaffer Metintaş 
14.40 – 15.00 Plevranın görüntülenmesi
Koray Hekimoğlu
15.00 – 15.15 Kahve Arası
15.15 – 15.45 Toraks USG
Hüseyin Yıldırım
15.45 – 17.00 Medikal torakoskopi
Erdal İn
17.00 – 17.30 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

SAAT Kurs Başkanları: Tamer Altınok, Hakan Kutlay
08.00 – 08.30 Açılış konuşmaları
08.30 – 09.00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
09.00 – 09.45 Diyafram pili uygulamaları
Aydın Şanlı
09.45 – 10.30 Göğüs duvarı stabilizasyon teknikleri
Recep Demirhan
10.30 – 10.45 Kahve Arası
10.45 – 11.30 Endarderektomi
Bedrettin Yıldızeli
11.30 – 12.15 Endoskopik torakal sempatektomi
Ozan Usluer
12.15 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.15 Torasik outlet sendromu
Ayten Kayı Cangır
14.15 – 15.00 Trakeobronşiyal stent uygulamaları
Özgür Samancılar
15.00 – 15.15 Kahve Arası
15.15 – 16.00 Özefagus perforasyon ve fistüllere yaklaşım
Cabir Yüksel
16.00 – 16.45 Bronkoskopik akciğer hacim küçültme işlemleri
Korkut Bostancı
16.45 – 17.15 Son test
17.15 – 17.30 Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

SAAT Kurs Başkanları: Öner Dikensoy, Ali Naycı
08.00 – 08.30 Açılış Konuşmaları
08.30 – 09.00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
09.00 – 09.30 Protein analiz yöntemleri; western blot ve ELISA
Özgecan Kayalar
09.30 – 10.00 DNA ve RNA analiz yöntemleri
Çağatay Karaaslan
10.00 – 10.30 İmmunohistokimyasal tanı yöntemleri
Yasemin Saygıdeğer
10.30 – 10.45 Kahve Arası
10:45 – 11:15 Hayvan çalışmalarında planlama ve uygun model ve denek seçimi nasıl yapılmalı?
Öner Dikensoy
11:15 – 13:00 Solunum yolu hücre dizi kültürleri
Canan Demir
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 14:30 Solunum yolunun primer epitel hücre kültürleri
Demet Taşdemir 
14.30 – 15.00 İn vitro ve İn vivo araştırmalarda etik kurul onayı ve proje yazımında temel noktalar
Ali Naycı
15.00 – 15.15 Kahve Arası
15.15 – 16.00 Pratik uygulama: Bir örnek araştırma sorusu üzerinden uygun hayvan modeli ve denek seçiminin yapılması
Ali Naycı
Hasan Yüksel
16.00 – 16.45 Pratik uygulama: İki örnek makale üzerinden araştırma yönteminin tartışılması ve sonuçlarının yorumlanması
Yasemin Saygıdeğer
16.45 – 17.00 Son test
17.00 – 17.15 Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

SAAT Kurs Başkanları: Uğur Özçelik, Erkan Çakır
08.00 – 08.30 Açılış konuşmaları
08.30 – 09.00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
09.00 – 09.30 Çocukluk çağı tüberkülozunda ülkemizde ve dünyada son durum – Tüberküloz kontrolünün amaçları
Erkan Çakır
09.30 – 10.00 Çocuklarda latent tüberküloz infeksiyonu tanısı ve tedavisi; tüberküloz temaslı çocuk hastaya yaklaşım
Mehmet Köse
10.00 – 10.30 Çocuklarda tüberküloz hastalığı tanısı nasıl konur? Yeni tanı yöntemleri ve klinikte kullanımları
Arif Kut
10.30 – 10.45 Kahve Arası
10.45 – 11.15 Çocukluk çağı tüberkülozu tedavisi ve ilaca dirençli tüberküloz vakalarının yönetimi
Nazan Çobanoğlu
11.15 – 12.00 Pratik uygulama (Olgu Sunumları ile)
Olgu 1
Nagehan Emiralioğlu
Olgu 2
Sevgi Pekcan
Olgu 3
Mehmet Köse
12.00 – 12.30 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

SAAT Kurs Başkanları: Hatice Türker, Oğuz Uzun
13.30 – 14.00 Açılış konuşmaları Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
14.00 – 14.20 İPF tanı ve tedavi yaklaşımı
Adil Zamani 
14.20 – 14.40 Hipersensitivite pnömonisi tanı ve tedavi yaklaşımı
Candan Öğüş
14.40 – 15.00 Bağ doku hastalıklarına bağlı interstisyel akciğer hastalıkları
Güngör Çamsarı
15.00 – 15.15 Kahve Arası
15.15 – 17.00 Olgularla tartışma
İPF, bağ dokusu hastalıkları, hipersensitivite pnömonisi
Baran Gündoğuş
Aylin Pıhtılı
Huriye Berk
17.00 – 17.30 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

SAAT Kurs Başkanları: Demet Karnak, Ömer Özbudak
08.00 – 08.30 Açılış konuşmaları
08.30 – 09.00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
09.00 – 09.30 EBUS Bronkoskopi; anatomi, hasta hazırlığı
Serap Duru
09.30 – 10.00 EBUS Bronkoskopi; örneklerle uygulama
Ömer Özbudak
10.00 – 10.30 Periferik akciğer lezyonlarında bronkoskopik tanısal yöntemler (Radial EBUS, Navigasyon)
Demet Karnak
10.30 – 10.45 Kahve Arası
10.45 – 11.15 EBUS bronkoskopi; örneklerin hazırlanması ve patolojik tanıda önemi nedir?
Pınar Fırat
11.15 – 12.00 Simulasyon cihazı eşliğinde EBUS bronkoskopi uygulamasının yapılması
Ömer Özbudak
Cantürk Taşçı
Ezgi Demirdöğen
12.00 – 12.30 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

SAAT Kurs Başkanları: Özlem Saçan, Nalan Adıgüzel
08.00 – 08.30 Açılış konuşmaları
08.30 – 09.00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
09.00 – 09.20 İleri yaşam desteği ekibi nasıl oluşur? Ekip liderinin görevleri
Nalan Adıgüzel
09.20 – 09.40 Kardiak arrest nedenleri – korunma
Ezgi Özyılmaz
09.40 – 10.10 Temel ve ileri yaşam desteği algoritması
Özlem Saçan
10.10 – 10.30 Defibrilatörler ve şok uygulanabilir ritmler
Cüneyt Saltürk
10.30 – 10.45 Kahve Arası
10.45 – 12.30 Beceri Atolyesi – I
1. İstasyon: Havayolu
Özlem Saçan
Hüseyin Arıkan
2. İstasyon: Kompresyon
Özlem Yazıcıoğlu Moçin
Gökay Güngör
3. İstasyon: Ritim Tanıma
Özlem Ediboğlu
Cüneyt Saltürk
4. İstasyon: Şoklama
Nalan Adıgüzel
Ezgi Özyılmaz
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 15.00 Beceri Atolyesi – II
Senaryo 1
Özlem Yazıcıoğlu Moçin
Hüseyin Arıkan
Senaryo 2
Gökay Güngör
Özlem Ediboğlu
Senaryo 3
Özlem Saçan
Cüneyt Saltürk
Senaryo 4
Nalan Adıgüzel
Ezgi Özyılmaz
15.00 – 15.15 Kahve Arası
15.15 – 15.45 Son test
15.45 – 16.00 Sertifikaların dağıtılması ve kapanış

SAAT Kurs Başkanları: Osman Elbek, Filiz Çağla Uyanusta Küçük
08.30 – 09:00 Açılış konuşmaları
Tanışma
Beklenti ve program
09.00 – 09.30 Antropolojinin tıbbı
Tayfun Atay
09.30 – 10.00 Sosyoloji ve tıp
Ayşecan Terzioğlu
10.00 – 10.30 Tartışma
10.30 – 10.45 Kahve Arası
10.45 – 11.15 Tıbbın felsefesi var mıydı?
Ferda Keskin
11.15 – 11.30 Tartışma
11.30 – 12.00 İnsan hakları
Şebnem Korur Fincancı
12.00 – 12.15 Tartışma
12.15 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.00 Hasta
Tanıl Bora
14.00 – 14.15 Tartışma
14.15 – 15.00 Tartıştık da ne oldu? (Kursun TTD’de karşılığı ne olur?)
Katılımcılar, SPÇG Yürütme Kurulu
15.00 – 15.15 Kahve Arası
15.15 – 16.00 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

SAAT Kurs Başkanları: Gül Öngen, Esin Tuncay
08.00 – 08.30 Açılış konuşmaları
08.30 – 09.00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
09.00 – 09.30 Pulmoner emboli tanı ve tedavisi
Eylem Sercan Özgür
09.30 – 10.00 KTEPH tanı ve tedavisi
İlknur Başyiğit
10.00 – 10.30 Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavisi
Nesrin Moğulkoç
10.30 – 10.45 Kahve Arası
10.45 – 12.00 Olgularla tartışma
Pulmoner emboli, KTEPH ve pulmoner arteriyel hipertansiyon olguları
Serap Argun Barış
Serhat Erol
Ersan Atahan
12.00 – 12.30 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

SAAT Kurs Başkanları: Figen Demirkazık, Pınar Çelik
13.30 – 13.45 Açılış konuşmaları, tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
13:45 – 14:10 Postoperatif izlem
Kutsal Turhan
14:10 – 14:35 Postoperatif izlemde radyolojik değerlendirme
Recep Savaş
14:35 – 15:00 RT, SBRT ve kraniyal RT sonrasında izlem
Durmuş Etiz
15:00 – 15:15 Kahve Arası
15:15 – 15:45 RT, SBRT sonrası radyolojik izlem
Figen Demirkazık
15:45 – 16:15 İmmunoterapi sonrası radyolojik izlem
Selen Bayraktaroğlu
16:15 – 16:45 Radyolojik olarak gözden kaçırılan malign lezyonlar
Pınar Çelik
16:45 – 17:00 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

SAAT Kurs Başkanları: A. Arzu Yorgancıoğlu, Yelda Varol, Birsen Ocaklı
08.00 – 08.30 Açılış konuşmaları, tanışma, beklenti ve program, ön test
08.30 – 09.00 Akciğer hastalıkları ve toplumsal cinsiyet
Ali Kocabaş
09.00 – 09.30 Poliklinikte astımlı gebem var
Füsun Yıldız
09.30 – 10.00 Eyvah! Gebe emboli şüphesiyle gönderildi.
Füsun Topçu
10.00 – 10.30 Tartışma
10.30 – 11.00 Kahve Arası
11.00 – 11.30 Gebem verem oldu / Temaslı gebem var
Tülin Sevim
11.30 – 12.00 Bronşektazili hastam gebe kaldı
Bilun Gemicioğlu
12.00 – 12.30 Tartışma
12.30  – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 13.50 Yoğun bakımda gebem var / Amniotik Sıvı Embolisi
Olgu: Mekanik ventilasyon ayarları
Eylem Tunçay
13.50 – 14.10 Yoğun bakımda gebem var ARDS’li olgu/resüsitasyon
Sinem Güngör
14.10 – 14.30 Yoğun bakımda gebem var/ Nöromusküler hastalıklı olgu
Emine Aksoy
14.30 – 15.00 Tartışma
15.00 – 15.15 Kahve Arası
15.15 – 15.30 Gebem aşı olmak istemiyor
Pelin Duru Çetinkaya
15.30 – 15.45 Sigara içen gebem var
Seyhan Us Dülger
15. 45 – 16.15 Tartışma
16.15 – 16.45 Geri Bildirim, kapanış, son test

SAAT Kurs Başkanları: Zeynep Zeren Uçar, Melike Yüceege
08.00 – 08.30 Açılış konuşmaları
08.30 – 09.00 Tanışma ve beklentilerin alınması, program tanıtımı, ön test
09.00 – 09.20 Uyku bozuklukları sınıflaması ve tanımlar
Selma Fırat
09.20 – 09.40 Polisomnografi tanımı ve endikasyonları
Sedat Kuleci
09.40 – 10.00 Hasta hazırlanması ve kayıt protokolleri
Ceyda Kırışoğlu
10.00 – 10.30 Artefakt ve atipik paternler
Meral Uyar 
10.30 – 10.45 Kahve Arası 
10.45 – 11.45 Uyku evrelerinin skorlanması
Tansu Ulukavak Çiftçi 
11.45 – 12.15 Solunumsal ve kardiyak olayların ve hareketlerin skorlanması
Neşe Dursunoğlu
12.15 – 12.30 PSG eşliğinde PAP titrasyonu
Sertaç Arslan 
12.30  – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.00 PSG raporlarının değerlendirilmesi
Özen Kaçmaz Başoğlu
14.00 – 15.30 Polisomnografi skorlama pratiği (Pratik uygulama)
Grup 1
Melike Yüceege
Grup 2
Zeynep Zeren Uçar
Grup 3
Sibel Pekcan
Grup 4
Sezai Taşbakan
15.30 – 16.00 Son test
16.00 – 16.30 Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

SAAT Kurs Başkanları: Aylin Babalık, Tülay Bulut
08.00 – 08.15 Açılış konuşmaları ve tanışma
08.15 – 09.00 Tüberküloz Dışı Mikobakteri (NTM) epidemiyoloji ve laboratuvar tanısı
Kaya Köksalan
09.00 – 09.45 Tüberküloz Dışı Mikobakteri klinik tanısı
Zeki Kılıçaslan
09.45 – 10.30 Tüberküloz Dışı Mikobakteri tedavisi
Serir Özkan
10.30 – 10.45 Kahve Arası
11.00 – 11.45 Sağlık kurumlarında tüberküloz bulaşması ve personel korunması
Filiz Duyar Ağca
12.00 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.15 Tüberküloz koruyucu tedavisi, yenilikler
Şeref Özkara
14.15 – 15.00 Tüberküloz tanısında yenilikler (moleküler, patoloji) olgularla
Asiye İnan Süer
15.00 – 15.15 Kahve Arası
15.15 – 16.00 Tüberküloz kontrolü ve Türkiye’de uygulama
Erhan Kabasakal
16.00 – 16.45 Tüberküloz tedavisinde sorunlar, olgularla
Aylin Babalık
16.45 – 17.00 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

SAAT Kurs Başkanları: Sevgi Saryal, Öznur Yıldız
08.00 – 08.30 Açılış konuşmaları
08.30 – 09.00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
09.00 – 09.30 SFT’de parametreler ne anlatır?
Nilüfer Aylin Acet
09.30 – 10.00 Laboratuvar standartları
Funda Elmas
10.00 – 10.30 Doğru spirometrik ölçüm
Öznur Yıldız
10.30 – 10.45 Kahve Arası
10.45 – 11.15 Akım volüm halkasının değeri
Elif Şen 
11.15 – 11.45 Statik akciğer volümleri nasıl ölçülür? (He dilüsyon, N2 arındırma)
Eylem Sercan Özgür
11.45 – 12.15 Pletismografi ile akciğer volümleri ölçümü
Sevgi Saryal
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği 
13.30 – 14.00 Solunum kas fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Esen Kıyan
14.00 – 14.30 Küçük havayolu işlevleri ölçülebilir mi?
Nesrin Öcal
14.30 – 15.00 Difüzyon kapasitesi ölçümü
Şermin Börekçi
15.00 – 15.15 Kahve Arası
15.15 – 15.45 Değerlendirme ve örnekler
Şermin Börekçi, Eylem Sercan Özgür
15.45 – 16.15 Pratik
Şermin Börekçi, Eylem Sercan Özgür
16.15 – 16.30 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

SAAT Kurs Başkanları: Zuhal Karakurt, Özge Yılmaz
1. GÜN, 8 Nisan 2020
08.30 – 09.00 Tanışma
09.00 – 09.45 Araştırma sorusu nasıl oluşturulur ve 2×2 tablo
Zuhal Karakurt
09.45 – 10.45 Grup çalışması: Araştırma sorusu oluşturma
10.45 – 11.00 Kahve Arası
11.00 – 11.45 Bilimsel araştırma dizaynları: Kohort
Özge Yılmaz
11.45 – 12.30 Bilimsel araştırma dizaynları: Kesitsel
Begüm Ergan
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.15 Bilimsel araştırma dizaynları: Olgu kontrol
Metin Akgün
14.15 – 15.30 Grup çalışması: Araştırma sorusu oluşturma, araştırma dizaynı ve 2×2 tablo
15.30 – 17.00 İlk yarı sunumları
SAAT 2. GÜN, 9 Nisan 2020

Titanic Lara Otel

09.00 – 10.30 İkinci yarı sunumları
10.30 – 10.45 Kahve Arası
10.45 – 11.30 Araştırma popülasyonu ve örneklem
Pınar Ay
11.30 – 12.15 Değişkenler
Seval Kul
12.15 – 13.00 Hata ve karıştırıcılar
Ahmet Uğur Demir
13.00 – 13.15 Kapanış