TÜRK TORAKS DERNEĞİ MERKEZ YÖNETİM KURULU

Hasan Bayram  Genel Başkan
Ali Fuat Kalyoncu  1. Başkan Yardımcısı
B. Oya İtil  2. Başkan Yardımcısı
A. Berna Dursun  Genel Sekreter
Metin Akgün  Bilimsel Komite Başkanı
Metin Özkan  Mali Sekreter
Nurdan Köktürk  Dış İlişkiler Sorumlusu
Yavuz Havlucu  Okul Başkanı
Sibel Naycı  Komiteler Eşgüdüm Sorumlusu
Göksel Altınışık Ergur  Bülten-İnternet Sorumlusu
Pelin Duru Çetinkaya  Örgütlenme-Üye İletişimi Sorumlusu
S.Ş. Erkmen Gülhan  Göğüs Cerrahı Temsilcisi
Ökkeş Gültekin   Asistan Temsilcisi